قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اسلام آباد غرب و تخفیف در ترمینال کرج

شرکت عدل کرج

کرج -> اسلام آباد غرب

شهرهای بین راهی

کرمانشاه

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 16:30

اتوکار: VIPسه محورهمراه پک بهداشتی
VIP تختشو 32717400با پذیرائی

17 صندلی خالی

1,080,000 ریال

شرکت عدل کرج

کرج -> ایلام

شهرهای بین راهی

کرمانشاه, اسلام آباد غرب

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیا
ضد عفونی اتوکار قبل از حرکت . 32704732

6 صندلی خالی

640,000 ریال

پیک معتمد کرج

کرج -> اسلام آباد غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 20:30

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، ارائه پک بهداشتی

25 صندلی خالی

1,080,000 ریال

      تاریخ حرکت