قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

پیک معتمد کرج

کرج -> اسلام آباد غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 15:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، ارائه پک بهداشتی و الکل و ماسک

18 صندلی خالی

860,000 ریال

تعاونی 7 عدل کرج

کرج -> اسلام آباد غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1
VIP تختشو پذیرائی ضد عفونی اتوکار قبل حرکت . مسیر بین راه از کمربندی میباشد 32708162

21 صندلی خالی

850,000 ریال

شرکت عدل کرج

کرج -> اسلام آباد غرب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرمانشاه, اسد آباد(همدان ), همدان

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 16:30

اتوکار: VIP تختشو ۲۵ نفره پذیرائی
32704732

20 صندلی خالی

850,000 ریال

722,500 ریال
تعاونی 7 عدل کرج

کرج -> ایلام

شهرهای بین راهی

اسلام آباد غرب

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 18:30

اتوکار: classicus 2+2
32707432 تلفن شرکت

40 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت عدل کرج

کرج -> ایلام

شهرهای بین راهی

کرمانشاه, همدان, اسلام آباد غرب

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیا۳۲۷۱۷۴۰۰
ضد عفونی اتوکار قبل از حرکت . 32704732

40 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت