قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

شرکت عدل کرج

کرج -> اسلام آباد غرب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرمانشاه, کنگاور (کرمانشاه ), اسد آباد(همدان )

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 16:30

اتوکار: VIP تک ۲۹ نفر۰۹۰۲۸۷۹۲۳۱۰
سکوی شماره 7 -09123626541

26 صندلی خالی

700,000 ریال

630,000 ریال
تعاونی 7 عدل کرج

کرج -> اسلام آباد غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1
VIP تختشو 25 نفره با پذیرایی 32704732 - 09123626541

25 صندلی خالی

700,000 ریال

شرکت عدل کرج

کرج -> ایلام

شهرهای بین راهی

کرمانشاه, اسلام آباد غرب

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیا۳۲۷۱۷۴۰۰
09123626541-32704732سکوی 7

36 صندلی خالی

420,000 ریال

تعاونی 7 عدل کرج

کرج -> ایلام

شهرهای بین راهی

اسلام آباد غرب

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 18:30

اتوکار: classicus 2+2
32717400 -پذیرایی

32 صندلی خالی

420,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت