قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کنگاور و تخفیف در ترمینال کرج

شرکت آریاسفر آسیا کرج

کرج -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

همدان, کنگاور (کرمانشاه )

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 22:00

اتوکار: وی ای پی بی۹-۲۵نفره

11 صندلی خالی

870,000 ریال

شرکت آسياسفر کرج

کرج -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

اسد آباد(همدان ), کنگاور (کرمانشاه )

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 22:30

اتوکار: مارال ۲۵نفره vip مانیتوردار (با ماسک و پدالکلی) تخت شومانیتور دار
سكوي شماره 15

13 صندلی خالی

870,000 ریال

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

اسد آباد(همدان ), همدان, کنگاور (کرمانشاه )

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 22:45

اتوکار: وی آی پی تخت شو ۲۵نفره(دستکش-پد الکلی-ماسک)
undefined

10 صندلی خالی

870,000 ریال

      تاریخ حرکت