قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

همسفر چابکسواران کرج

کرج -> سنندج

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 09:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

790,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران کرج

کرج -> سنندج

شهرهای بین راهی

قروه, همدان

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 12:00

اتوکار: VOLVO B9_VIP به همراه پک بهداشتی(ماسک+دستکش+پدالکلی)+پذیرایی
باهر 10سفر یک بلیط رایگان از شرکت همسفر دریافت کنید

24 صندلی خالی

790,000 ریال

همسفر چابکسواران کرج

کرج -> سنندج

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 12:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

790,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران کرج

کرج -> سنندج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قروه, همدان

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 21:30

اتوکار: اسکانیا ۳محور-مارال - وی آی پی-تخت شوبه همراه پک بهداشتی(ماسک+دستکش+پدالکلی)+پذیرایی
باهر 10سفر یک بلیط رایگان از شرکت همسفر دریافت کنید

29 صندلی خالی

790,000 ریال

711,000 ریال
همسفر چابکسواران کرج

کرج -> سنندج

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 21:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

790,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت