قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> تویسرکان

شهرهای بین راهی

همدان

چهارشنبه

1399/08/07 ساعت 16:30

اتوکار: اسکانیا۲۵نفره VIP

3 صندلی خالی

550,000 ریال

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> تویسرکان

شهرهای بین راهی

همدان

چهارشنبه

1399/08/07 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا

34 صندلی خالی

430,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت