قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> نهاوند (همدان )

شهرهای بین راهی

اراک, ملایر

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 13:30

اتوکار: وی آی پی ۳۲نفره-CELASIK

20 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> ملایر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک, قم

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 15:15

اتوکار: اسکانیا

30 صندلی خالی

310,000 ریال

279,000 ریال
همسفر چابکسواران کرج

کرج -> ملایر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 15:45

اتوکار: classicus 2+2

39 صندلی خالی

310,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران کرج

کرج -> ملایر

%11 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 15:45

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
باهر 10سفر یک بلیط رایگان از شرکت همسفر دریافت کنید

41 صندلی خالی

310,000 ریال

275,900 ریال
شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> نهاوند (همدان )

شهرهای بین راهی

اراک, ملایر

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 18:00

اتوکار: ولوبی۹-۲۵نفرهVIP

23 صندلی خالی

490,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت