قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

همسفر چابکسواران کرج

کرج -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

بروجرد

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 08:00

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

590,000 ریال

شرکت گيتى پيما کرج

کرج -> خرم آباد (لرستان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک, بروجرد

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا مارال Euro 4 جفت صندلی
تلفن رزرو:32701813

36 صندلی خالی

372,000 ریال

297,600 ریال
شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> بروجرد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک, قم

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا مارال(مستقیم بروجرد-داخل ترمینال)
undefined

42 صندلی خالی

370,000 ریال

333,000 ریال
شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> خرم آباد (لرستان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک, قم, بروجرد

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا**** مارال ****

41 صندلی خالی

370,000 ریال

296,000 ریال
سیروسفر کرج

کرج -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

بروجرد

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 11:00

اتوکار: MAN VIP 2+1

25 صندلی خالی

590,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت