قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

تعاونی 7 عدل کرج

کرج -> ایلام

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 18:30

اتوکار: VIP 2+1
ختشو 25 نفره همراه پک بهداشتی الکل ماسک دستکش 32717400 -09123626541

15 صندلی خالی

1,000,000 ریال

شرکت عدل کرج

کرج -> ایلام

شهرهای بین راهی

اسلام آباد غرب, کرمانشاه, همدان, کنگاور (کرمانشاه )

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 18:30

اتوکار: VIP تختشو همراه پک بهداشتی

17 صندلی خالی

1,000,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت