قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

شرکت ايران پيما کرج

کرج -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 11:00

اتوکار: Hyundai

36 صندلی خالی

285,000 ریال

تعاونى شماره 8 لوان نورشعبه کرج

کرج -> بیرجند

شهرهای بین راهی

فردوس (خراسان ), بجستان, برداسکن, سبزوار, شاهرود (سمنان )

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 12:30

اتوکار: اسکانیا(م. قایناتی )
09195278005 حسین پور

35 صندلی خالی

285,000 ریال

پیک معتمد کرج

کرج -> اسفراین

شهرهای بین راهی

شاهرود

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 17:00

اتوکار: classicus 2+2
امکانات سرویس: پذیرایی

25 صندلی خالی

285,000 ریال

سیروسفر ایران کرج

کرج -> شاهرود (سمنان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 22:30

اتوکار: شام سرد VOLVO B9
سکوی 5-باهر 10 بلیط 1 بلیت رایگان دریافت کنید

38 صندلی خالی

280,000 ریال

252,000 ریال
سیروسفر کرج

کرج -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 22:30

اتوکار: Volvo B9R 2+2

35 صندلی خالی

280,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت