قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

شرکت شماره 4 ميهن نورآریا کرج

کرج -> اردبیل

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 08:00

اتوکار: اسكانيا مارالLX EURO 4 تخت شو سه محور
( شرکت میهن نورتعاونی 4)5-2701544تلفن-

12 صندلی خالی

910,000 ریال

819,000 ریال
شرکت شماره 4 ميهن نورآریا کرج

کرج -> اردبیل

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 21:45

اتوکار: مان MAN COACH RO7 تخت شو
( شرکت میهن نورتعاونی 4)5-2701544تلفن-

10 صندلی خالی

900,000 ریال

810,000 ریال
میهن نور آریا کرج

کرج -> اردبیل

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 22:30

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1

25 صندلی خالی

910,000 ریال

رويال سفر

کرج -> اردبيل

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 22:45

اتوکار: مارال 29 نفره مانيتور دار VIP
ازادي

9 صندلی خالی

910,000 ریال

شرکت شماره 4 ميهن نورآریا کرج

کرج -> اردبیل

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 22:45

اتوکار: مان MAN COACH RO7 تخت شو
( شرکت میهن نورتعاونی 4)5-2701544تلفن-

12 صندلی خالی

900,000 ریال

810,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت