قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

شرکت مسافربری ایران پیمان کرج

کرج -> اردبیل

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 16:00

اتوکار: VIPمارال تخت شوVIP

9 صندلی خالی

760,000 ریال

شرکت مسافربری ایران پیمان کرج

کرج -> اردبیل

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 17:15

اتوکار: مارال تک صندلی

9 صندلی خالی

620,000 ریال

سیروسفر ایران کرج

کرج -> اردبیل

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 22:00

اتوکار: ٍSCANIA VIP

2 صندلی خالی

750,000 ریال

رويال سفر

کرج -> اردبيل

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 22:30

اتوکار: مارال 29 نفره مانيتور دار VIP
غني زاده ثابت

29 صندلی خالی

760,000 ریال

570,000 ریال
رويال سفر

کرج -> اردبيل

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 22:45

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي
سهميه ازادي

0 صندلی خالی

760,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت