قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

تعاونی 7 عدل کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

یزد

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1
VIP 25 نفره شام غذای سرد 09123626541 -32704732

22 صندلی خالی

700,000 ریال

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان, یزد

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 18:30

اتوکار: مارال ۲۵ نفره تخت شو مانیتوراختصاصی - VIP (غذای سرد-صبحانه رایگان)
undefined

9 صندلی خالی

700,000 ریال

تعاونی 7 عدل کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

یزد

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 19:00

اتوکار: classicus 2+1
VIP تختشو 25 نفره شام غذای سرد 09123626541 -32717400

0 صندلی خالی

700,000 ریال

رويال سفر

کرج -> يزد

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 20:30

اتوکار: اسکانيا 32 کلاسيک

31 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران کرج

کرج -> یزد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نائین

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 21:00

اتوکار: اسکانیا تک صندلی 32نفره-شام سرد رایگان
باهر 10سفر یک بلیط رایگان از شرکت همسفر دریافت کنید

18 صندلی خالی

600,000 ریال

480,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت