قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

شرکت آریاسفر آسیا کرج

کرج -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا کلاسیک۳۲نفره
رزرو بلیط 32703789-32743616

26 صندلی خالی

500,000 ریال

سیروسفر ایران کرج

کرج -> گرگان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سارئ, بابل, آمل

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 09:30

اتوکار: اسکانیا مارال ۳۲نفره

25 صندلی خالی

500,000 ریال

400,000 ریال
سیروسفر کرج

کرج -> گرگان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 09:30

اتوکار: Scania 2+1

19 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت آریاسفر آسیا کرج

کرج -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 10:00

اتوکار: SCANIA
رزرو بلیط 32703789-32743616

33 صندلی خالی

360,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران کرج

کرج -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 20:00

اتوکار: SCANIA_VIPشام رایگان(غذای سرد)
باهر 10سفر یک بلیط رایگان از شرکت همسفر دریافت کنید

24 صندلی خالی

635,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت