قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس اصفهان به تهران

رویال سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 21:45

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
مشترک باکاوه فرودگاه امام خميني،جنوب،فردوسي،پايانه بيهقي

4 صندلی خالی

475,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ساري

شهرهای بین راهی

تهران شرق

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
آمل بابل قائمشهر ساري

9 صندلی خالی

790,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , فرودگاه بین المللی امام خمینی, قم عوارضی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)

0 صندلی خالی

475,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> کرج

شهرهای بین راهی

فرودگاه بین المللی امام خمی, قم عوارضی, میدان آزادی تهران

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:15

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با 23:00 کاوه مسیر بین راه: فرودگاه امام*میدان آزادی

1 صندلی خالی

475,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> قزوین

شهرهای بین راهی

تهران آزادی آزادی / محمدعلی جناح

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس بنزتخت شو 25نفره
آزادی / محمدعلی جناح

16 صندلی خالی

475,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
فرودگاه جنوب(پل چيت سازي)فردوسي آرژانتين

6 صندلی خالی

475,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس مارال 30 نفره
برگشت از شرکت لوان نور

7 صندلی خالی

375,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> تهران آرژانتین همراه با پذیرائی

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:45

اتوکار: اتوبوس مارال تشریفاتی مانیتوردارvip

0 صندلی خالی

475,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
فرودگاه امام خميني،جنوب،فردوسي،پايانه بيهقي

15 صندلی خالی

475,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> تهران آزادی

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

16 صندلی خالی

475,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس کلاسیک31
سرویس با شاهین شهر مشترک

18 صندلی خالی

375,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
جنوب (پل چيت سازي) فردوسي آرژانتين

0 صندلی خالی

475,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه جی

ترمینال جی اصفهان -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: درسا 25 نفره VIP
مشترک با کاوه -مانيتوردار

0 صندلی خالی

475,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: درسا VIP (بامانیتور شخصی)

4 صندلی خالی

475,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> کرج

شهرهای بین راهی

فرودگاه بین المللی امام خمینی, قم عوارضی, میدان آزادی تهران

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با22:15صفه*مسیرهای بین راه: عوارضی قم فرودگاه امام میدان آزادی *مجهز به مانیتور شخصی و wifi

1 صندلی خالی

475,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> کرج

شهرهای بین راهی

قم عوارضی, میدان آزادی تهران

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: ( MAN(V.I.P
مشترک با 23:45 کاوه مسیر بین راه: میدان آزادی و عوارضی قم

0 صندلی خالی

475,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:15

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
جنوب فردوسي آرژانتين

0 صندلی خالی

475,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تهران آزادی

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:15

اتوکار: اتوبوس مارال

14 صندلی خالی

475,000 ریال

تک سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

0 صندلی خالی

475,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: درسا VIP مانيتوردار
تهران آزادي،پايانه بيهقي

17 صندلی خالی

475,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي
( آزادي _ آرژانتين ) مشـترک با رويال صـفه

6 صندلی خالی

475,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> تهران آزادی

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس vip مارال مانیتور اختصاصی
مشترک باکاوه /شماره تلفن تما س/02144660091/جهت تهیه بلیط برگشت ازعدل آزادی

0 صندلی خالی

475,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس v.i.pتخت شو

20 صندلی خالی

475,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي
جنوب (پل چيت سازي)فردوسي آرژانتين

14 صندلی خالی

475,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران آزادی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس VIP
[ همراه داشتن کارت شناسائـی و بستن کمربند ایمنی الزامی میباشد ]

0 صندلی خالی

475,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)

3 صندلی خالی

475,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب(چهارراه چیت سازی), قم عوارضی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: مارال V.I.P
سکوی 8 و 9 و 10

0 صندلی خالی

475,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال مانیتوردار
توقف بعدی پایانه کاوه/وی.آی.پی

0 صندلی خالی

475,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: اتوبوس مان
برگشت از شرکت لوان نور

8 صندلی خالی

475,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)

8 صندلی خالی

475,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> کرج

شهرهای بین راهی

قم عوارضی, میدان آزادی تهران

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: (MAN (V.I.P
مشترک با23:00صفه*مسیرهای بین راه: عوارضی قم میدان آزادی

1 صندلی خالی

475,000 ریال

تک سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:55

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
تک سفر ایرانیان مهمان نواز جاده ها

0 صندلی خالی

295,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:55

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)

4 صندلی خالی

475,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب(چهارراه چیت سازی), قم عوارضی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:55

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مستقیم از صفه بدون توقف در پ کاوه

6 صندلی خالی

475,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> کرج

شهرهای بین راهی

قم عوارضی, میدان آزادی تهران

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:55

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با 30: 00 کاوه مسیر بین راه: میدان آزادی قم از جاده کاشان

0 صندلی خالی

475,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران آزادی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:58

اتوکار: اتوبوس مان)
سفر بخیر

7 صندلی خالی

475,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه جی

ترمینال جی اصفهان -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:58

اتوکار: درسا 25 نفره VIP
مشترک با کاوه -مانيتوردار

0 صندلی خالی

475,000 ریال

تک سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران آزادی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

0 صندلی خالی

475,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:59

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
جنوب،فردوسي،پايانه بيهقي

9 صندلی خالی

475,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:59

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي
فرودگاه امام جنوب فردوسي آرژانتين

16 صندلی خالی

475,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> تهران آزادی

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس اسکانیا وی ای پی
نام اصلی با نام شهر متفاوت است

0 صندلی خالی

475,000 ریال

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس اسکانیا کلاسیک

17 صندلی خالی

375,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس vip25
درسا مانیتور دار/سرویس باشاهین شهرمشترک

6 صندلی خالی

475,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:59

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
جنوب (پل چيت سازي) فردوسي آرژانتين

12 صندلی خالی

475,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار
[ همراه داشتن کارت شناسائـی و بستن کمربند ایمنی الزامی میباشد ]

7 صندلی خالی

475,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تهران آزادی

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
سرویسهای ترمینال آزادی شرکت عدل مسافران محترم را داخل پایانه غرب پیاده میکند

3 صندلی خالی

475,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تهران پایانه بیهقی مانیتور اختصاصی

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس مارال (مانیتور اختصاصی
VIP FERST CLASS

10 صندلی خالی

475,000 ریال