قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> تهران آزادی مانیتور شخصیv0i0p

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 06:50

اتوکار: اتوبوس vip MAN مانیتوردار
مشترک باکاوه/باشاهین شهر /شماره تلفن تما س/02144660091/جهت تهیه بلیط برگشت ازعدل آزادی

0 صندلی خالی

570,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس درسا
((فرا رسیدن نوروز باستانی بر شما مبارک باد ))

0 صندلی خالی

570,000 ریال

رويال سفر

پايانه صفه سکوي 3و4و5 -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران آزادي

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 08:45

اتوکار: درسا VIP مانيتوردار
مشترک باکاوه فرودگاه امام خميني ،تهران آزادي،کرج

0 صندلی خالی

570,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس مارال

0 صندلی خالی

570,000 ریال

رويال سفر

پايانه کاوه -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران آزادي

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 09:30

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
فرودگاه امام ازادي کرج

0 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت