قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی, میدان فردوسی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 18:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مسیر بین راه:عوارضی قم وجنوب(چهارراه چیت سازی)ومیدان فردوسی*مجهزبه مانیتور شخصی وwifi*

22 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

قم عوارضی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 18:15

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مشترک باکاوه
سکوی 8 و 9 و 10

8 صندلی خالی

570,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی, میدان فردوسی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 18:30

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مسیرهای بین راه:عوارضی قم وجنوب(چهارراه چیت سازی)ومیدان فردوسی *مجهز به مانیتور شخصی و wifi

15 صندلی خالی

570,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی, میدان فردوسی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 19:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مسیرهای بین راه:عوارضی قم وجنوب(چهارراه چیت سازی)ومیدان فردوسی*مجهز به مانیتور شخصی و wifi

14 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> کرج

شهرهای بین راهی

فرودگاه بین المللی امام خمی, میدان آزادی تهران

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 19:15

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مشترک باکاوه
مشترک با 20:00 کاوه مسیرهای بین راه: فرودگاه امام(ره) و میدان آزادی

8 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت