قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

قم عوارضی, میدان بهمن

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 14:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مسیرهای بین راه: عوارضی قم*مجهز به مانیتور شخصی و wifi*

17 صندلی خالی

570,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تهران آرژانتین(بیهقی) همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس دُرسا مانیتوردار(v.i.p)

5 صندلی خالی

570,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران آزادی مان نیوفیس مجهز به مانیتور اختصاصی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس مان (newface)
مجهز به مانیتور اختصاصی/مان نیوفیس

11 صندلی خالی

570,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تهران آرژانتین(بیهقی) همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس دُرسا مانیتوردار(v.i.p)

5 صندلی خالی

570,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تهران جنوب همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 14:15

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
تهران چنوب = داخل ترمینال

0 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت