قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس اصفهان به تهران

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی, میدان فردوسی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 00:45

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مسیرهای بین راه:عوارضی قم *جنوب(چهارراه چیت سازی)ومیدان فردوسی *مجهز به مانیتور شخصی وwifi

6 صندلی خالی

475,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران غرب

شهرهای بین راهی

قم عوارضی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 00:45

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مشترک باکاوه
مشترک با ساعت 1:30 کاوه از مسیر اتوبان کاشان

0 صندلی خالی

475,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران آزادی ورودی محمدعلی جناح

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 00:45

اتوکار: اتوبوس مان تخت شو (v.i.p)
کرج=ازمسیر تهران

0 صندلی خالی

475,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تهران آزادی vipتخت شو

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 00:45

اتوکار: اتوبوس مان)
برگشت از پایانه آزادی 9صبح

10 صندلی خالی

475,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

قم عوارضی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 01:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مسیربین راه: عوارضی قم *مجهزبه مانیتور شخصی وwifi

3 صندلی خالی

475,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت