قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس سلفچگان و تخفیف در ترمینال اصفهان

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , میدان فردوسی, قم عوارضی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 18:30

اتوکار: ماهان(ص۱-۲-۱۵-۱۶خانواده*فاصله گذاری
مسیرهای بین راه:عوارضی قم وجنوب(چهارراه چیت سازی)ومیدان فردوسی *مجهز به مانیتور شخصی و wifi

16 صندلی خالی

530,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب(چهارراه چیت سازی), قم عوارضی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 18:45

اتوکار: ماهانVIP((((طرح فاصله گذاری صندلی ۱/۲/۱۵/۱۶ خانواده))
مشترک با 19:30 پ کاوه

2 صندلی خالی

530,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , میدان فردوسی, قم عوارضی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 19:00

اتوکار: ماهان(ص۱-۲-۱۵-۱۶خانواده*فاصله گذاری
مسیرهای بین راه:عوارضی قم وجنوب(چهارراه چیت سازی)ومیدان فردوسی*مجهز به مانیتور شخصی و wifi

12 صندلی خالی

530,000 ریال

      تاریخ حرکت