قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

ساری

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 16:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا درجه یک 44نفره
توقف پایانه صفه کــاوه

9 صندلی خالی

460,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

ساری

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
برگشت از شرکت لوان نور

33 صندلی خالی

460,000 ریال

رويال سفر

پايانه صفه سکوي3و4و5 -> گرگان

شهرهای بین راهی

ساري

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 16:30

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
مشترک با کاوه آمل بابل ساري

0 صندلی خالی

790,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> گرگان

شهرهای بین راهی

ساری

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 16:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

20 صندلی خالی

460,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

ساری

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا درجه یک 44نفره

27 صندلی خالی

460,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت