قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> بابلسر همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 18:45

اتوکار: اتوبوس مان تخت شو 26نفره
توقف بعدی پایانه کاوه/vip/مانیتور دار

7 صندلی خالی

950,000 ریال

رويال سفر

اصفهان صفه -> بابلسر

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 19:15

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
مشترک باکاوه آمل بابل

0 صندلی خالی

950,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بابلسر همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 19:30

اتوکار: اتوبوس مان تخت شو (v.i.p)
مان تخت شو (v.i.p)

19 صندلی خالی

950,000 ریال

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بابلسر

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 19:30

اتوکار: اتوبوس VIP26

26 صندلی خالی

950,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> بابلسر

شهرهای بین راهی

آمل, بابل

شنبه

1399/07/05 ساعت 19:45

اتوکار: ( MAN(V.I.P
مشترک با 20:30 کاوه همراه با شام رایگان* مسیرهای بین راه آمل بابل فریدونکنار

8 صندلی خالی

950,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت