قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بابلسر و تخفیف در ترمینال اصفهان

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> بابلسر همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 18:45

اتوکار: اتوبوس مان تخت شو 26نفره
توقف بعدی پایانه کاوه/vip/مانیتور دار

7 صندلی خالی

1,200,000 ریال

رويال سفر

اصفهان صفه -> بابلسر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 19:15

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
مشترک باکاوه آمل بابل

0 صندلی خالی

1,200,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بابلسر همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 19:30

اتوکار: اتوبوس مان تخت شو (v.i.p)
مان تخت شو (v.i.p)

12 صندلی خالی

1,200,000 ریال

      تاریخ حرکت