قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> بابلسر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 18:45

اتوکار: اتوبوس مان تخت شو 26نفره
توقف بعدی پایانه کاوه

7 صندلی خالی

950,000 ریال

رويال سفر

اصفهان صفه -> بابلسر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 19:15

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
مشترک باکاوه آمل بابل

0 صندلی خالی

950,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بابلسر مان تخت شو (v.i.p)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 19:30

اتوکار: اتوبوس مان تخت شو (v.i.p)
مان تخت شو (v.i.p)

18 صندلی خالی

950,000 ریال

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بابلسر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 19:30

اتوکار: اتوبوس (vip) 25

25 صندلی خالی

950,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بابلسر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 19:45

اتوکار: اتوبوس ..اسکانیا کلاسیک 30نفره

16 صندلی خالی

730,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت