قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ, بابل, آمل, قائم شهر

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 18:45

اتوکار: درسا VIP (بامانیتور شخصی)
مشترک با 19:30 کاوه *مسیرهای بین راه ساری قائم شهر آمل بابل

6 صندلی خالی

950,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ, بابل, نکا, آمل, قائم شهر

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 19:30

اتوکار: درسا VIP (بامانیتور شخصی)
مشترک با18:45صفه * مسیرهای بین راه:قائمشهر ساری بابل آمل*مجهز به مانیتور شخصی

13 صندلی خالی

950,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت