قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس چالوس و تخفیف در ترمینال اصفهان

رويال سفر

پايانه صفه سکوي3و4و5 -> چالوس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 20:15

اتوکار: VIP تخت شو 19 نفره فاصله گذاري شده
مشترک باکاوه چالوس،عباس آباد

3 صندلی خالی

1,200,000 ریال

1,020,000 ریال
سير و سفر

سکوي4و5 -> چالوس

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 20:15

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
ازمسيرکندوان

0 صندلی خالی

1,200,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> چالوس

شهرهای بین راهی

رامسر, تنکابن, میدان آزادی تهران, عباس آباد(مازندران )

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 20:45

اتوکار: ماهانVIP(ازمسیرکندوان (VIP (طرح فاصله گذاری اجتماعی صندلی۱/۲/۱۵/۱۶خانواده))مشترک با کاوه
مشترک با 21:30 کاوه مانیتور دار

6 صندلی خالی

1,200,000 ریال

      تاریخ حرکت