قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> کرج

شهرهای بین راهی

میدان آزادی تهران, فرودگاه بین المللی امام خمی, قم عوارضی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 11:15

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مشترک باکاوه
مشترک با 12 کاوه مسیرهای بین راه: فرودگاه امام(ره) ومیدان آزادی

6 صندلی خالی

605,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کرج

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس مان تخت شو مانیتوردار
توقف بعدی کاوه

0 صندلی خالی

605,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> کرج

شهرهای بین راهی

میدان آزادی تهران, فرودگاه بین المللی امام خمینی, قم عوارضی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 12:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با 11:15صفه*مسیرهای بین راه:عوارضی قم فرودگاه امام میدان آزادی*مجهز به مانیتور شخصی و wifi*

15 صندلی خالی

605,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرج

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 12:15

اتوکار: اتوبوس مان مانیتوردار (v.i.p)
تهران آزادی=ورودی محمدی علی جناح

0 صندلی خالی

605,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کرج مارال تخت شو همراه پک بهداشتی V0I0P

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 12:35

اتوکار: اتوبوس vipمارال
مسیر حرکت تهران آزادی کرج شهریار می باشد

22 صندلی خالی

605,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت