قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> چالوس

شهرهای بین راهی

عباس آباد(مازندران ), تنکابن, رامسر, میدان آزادی تهران, کرج

جمعه

1399/04/20 ساعت 21:30

اتوکار: ماهان VIP(ازمسیرکندوان*مانیتورشخصی)
ازمسیرکندوان*مجهزبه مانیتورشخصی*مجهز بهwifi*مسیرهای بین راه:کرج*چالوس*کلارآباد*متل قو*عباس آباد*نشتارود*تنکابن رامسر

6 صندلی خالی

605,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چالوس

شهرهای بین راهی

کرج همراه با پک بهداشتی

جمعه

1399/04/20 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس (v.i.p)مارال مانیتوردار
خطسیر:تهران /چالوس /عباس آباد/مرزن آباد نمک آبرود/تنکابن /رامسر

0 صندلی خالی

605,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> کرج

شهرهای بین راهی

میدان آزادی تهران, فرودگاه بین المللی امام خمی, قم عوارضی

جمعه

1399/04/20 ساعت 22:15

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مشترک باکاوه
مشترک با 23:00 کاوه مسیر بین راه: فرودگاه امام*میدان آزادی

1 صندلی خالی

605,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرج

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/20 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس کلاسیک 29
سرویس باشاهین شهر مشترک

18 صندلی خالی

505,000 ریال

سير و سفر

سکوي 11و12 -> کرج

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/20 ساعت 22:45

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP
مشترک سيروسفرکاوه

0 صندلی خالی

605,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت