قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرج و تخفیف در ترمینال اصفهان

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> کرج

شهرهای بین راهی

میدان آزادی تهران, قم عوارضی

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 16:45

اتوکار: ۲۵نفرهMAN صندلی ۱و۲و۱۷و۱۸خانواده*فاصله گذاری
مشترک با16:00 صفه*مسیرهای بین راه عوارضی قم میدان آزادی*

3 صندلی خالی

770,000 ریال

رويال سفر

پايانه صفه سکوي3و4و5 -> کرج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 17:00

اتوکار: درسا VIP مانيتوردار
مشترک باکاوه تهران آزادي کرج

0 صندلی خالی

770,000 ریال

سير و سفر

سکوي 4 و 5 رويال سفر -> کرج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 17:15

اتوکار: VIP مانيتور دار 19 نفره فاصله گذاري شده
(آزادي_کـرج) مشـترک رويال سفر صـفه

0 صندلی خالی

770,000 ریال

      تاریخ حرکت