قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زواره

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
( درحمل و نقل عمومی استفاده از ماسک ودستکش الزامی میباشد )

41 صندلی خالی

125,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زواره

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 16:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
( درحمل و نقل عمومی استفاده از ماسک ودستکش الزامی میباشد )

44 صندلی خالی

125,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت