قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زواره

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
[ همراه داشتن کارت شناسائـی و بستن کمربند ایمنی الزامی میباشد ]

41 صندلی خالی

105,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زواره

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 16:45

اتوکار: اتوبوس ولو40
[ همراه داشتن کارت شناسائـی و بستن کمربند ایمنی الزامی میباشد ]

32 صندلی خالی

105,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت