قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کاشان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 06:30

اتوکار: اتوبوس مارال 30 نفره
برگشت از لوان نور/lavannour_esfahan صفحه مارا در اینستاگرام دنبال کنید

21 صندلی خالی

235,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کاشان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس مارال 30 نفره
برگشت از لوان نور/lavannour_esfahan صفحه مارا در اینستاگرام دنبال کنید

26 صندلی خالی

235,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کاشان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس مارال 30 نفره
برگشت از لوان نور/lavannour_esfahan صفحه مارا در اینستاگرام دنبال کنید

29 صندلی خالی

235,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کاشان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس مارال 30 نفره
برگشت از لوان نور/lavannour_esfahan صفحه مارا در اینستاگرام دنبال کنید

28 صندلی خالی

235,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کاشان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس مارال 30 نفره
برگشت از لوان نور/lavannour_esfahan صفحه مارا در اینستاگرام دنبال کنید

30 صندلی خالی

235,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت