قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> گلپایگان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس B 7
[ همراه داشتن کارت شناسائـی و بستن کمربند ایمنی الزامی میباشد ]

31 صندلی خالی

110,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> گلپایگان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس B 7
[ همراه داشتن کارت شناسائـی و بستن کمربند ایمنی الزامی میباشد ]

36 صندلی خالی

110,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> گلپایگان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس B 7
[ همراه داشتن کارت شناسائـی و بستن کمربند ایمنی الزامی میباشد ]

36 صندلی خالی

110,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> گلپایگان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
[ همراه داشتن کارت شناسائـی و بستن کمربند ایمنی الزامی میباشد ]

38 صندلی خالی

135,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> گلپایگان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 20:15

اتوکار: اتوبوس B 7
[ همراه داشتن کارت شناسائـی و بستن کمربند ایمنی الزامی میباشد ]

32 صندلی خالی

110,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت