قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> گلپایگان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
(لطفا"برای سلامتی خود و همسفران از ماسک و دستکش استفاده نمائید)

38 صندلی خالی

160,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> گلپایگان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس B 7
(لطفا"برای سلامتی خود و همسفران از ماسک و دستکش استفاده نمائید)

31 صندلی خالی

130,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> گلپایگان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس B 7
(لطفا"برای سلامتی خود و همسفران از ماسک و دستکش استفاده نمائید)

36 صندلی خالی

130,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> گلپایگان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس B 7
(لطفا"برای سلامتی خود و همسفران از ماسک و دستکش استفاده نمائید)

36 صندلی خالی

130,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> گلپایگان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس B 7
(لطفا"برای سلامتی خود و همسفران از ماسک و دستکش استفاده نمائید)

32 صندلی خالی

130,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت