قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس اصفهان به تبریز

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> تبريز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
توقف پايانه شاهين شهر کـاوه صفه

0 صندلی خالی

945,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تبريز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس VIP
ســـــال نــــو مبـــــارک

0 صندلی خالی

900,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> تبريز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:15

اتوکار: مارال VIP همراه با شام
مشترک باکاوه عوارضي زنجان،تبريز(پذيرائي شام رايگان)

0 صندلی خالی

945,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تبریز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:15

اتوکار: MAN (V.I.P(پذیرایی:شام )
مشترک با 19:00 کاوه

0 صندلی خالی

945,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تبريز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
سفر بخـيـر

1 صندلی خالی

945,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تبريز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:00

اتوکار: مارال VIP همراه با شام
زنجان عوارضي تبريز (همراه باشام)

0 صندلی خالی

945,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تبريز همراه شام

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس vipمارال
همراه شام

0 صندلی خالی

945,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تبریز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:00

اتوکار: (MAN (V.I.P(پذیرایی:شام)
مشترک با18:15صفه*همراه با شام رایگان

0 صندلی خالی

945,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تبریز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:15

اتوکار: ماهانVIP(مانیتورشخصی وشام)
مشترک با 20:00 کاوه

0 صندلی خالی

945,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تبریز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:00

اتوکار: ماهانVIP(مانیتورشخصی وشام)

0 صندلی خالی

945,000 ریال