قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس اصفهان به تبریز

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز همراه با پذیرائی

جمعه

1398/03/03 ساعت 16:15

اتوکار: اتوبوس مارال vipصندلی تخت شو
زنجان عوارضی

12 صندلی خالی

786,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> تبريز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 16:45

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP
مشــترک با ســـيروســـفر کاوه

6 صندلی خالی

786,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز پذیرایی

جمعه

1398/03/03 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس مان 26
سرویس قشم همه روزه دایر گردید. لطفا با ارسال پیشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرویس بهتر یاری فرمایید

11 صندلی خالی

786,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

جمعه

1398/03/03 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس مان
برگشت از شرکت لوان نور

4 صندلی خالی

786,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تبریز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس VIP
[ همراه داشتن کارت شناسائـی و بستن کمربند ایمنی الزامی میباشد ]

12 صندلی خالی

785,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> تبريز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 18:15

اتوکار: مارال VIP همراه با شام
مشترک باکاوه عوارضي زنجان،تبريز(پذيرائي شام رايگان)

5 صندلی خالی

786,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تبریز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 18:15

اتوکار: ماهانVIP(مانیتورشخصی وشام)
مشترک با 19:00 کاوه

5 صندلی خالی

786,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
رویال سفر اصفهان پایانه جی

ترمینال جی اصفهان -> تبريز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 18:30

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
مشترک با کاوه

0 صندلی خالی

786,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تبریز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
زنجان=پلیس راه زنجان

14 صندلی خالی

786,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تبريز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 19:00

اتوکار: مارال VIP همراه با شام
زنجان عوارضي تبريز (همراه باشام)

14 صندلی خالی

786,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تبریز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس vipمارال
تک صندلی پذیرایی شام

15 صندلی خالی

786,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تبریز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 19:00

اتوکار: ماهانVIP(مانیتورشخصی وشام)
مشترک با18:15صفه*همراه با شام رایگان*مجهز به مانیتور شخصی

6 صندلی خالی

786,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تبریز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 19:15

اتوکار: ماهانVIP(مانیتورشخصی وشام)
مشترک با 20:00 کاوه

8 صندلی خالی

786,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تبریز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 20:00

اتوکار: ماهانVIP(مانیتورشخصی وشام)
مشترک با19:15صفه *همراه با شام رایگان*مجهز به مانیتور شخصی وfi

11 صندلی خالی

786,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی