قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

میهن نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> نقده

شهرهای بین راهی

مراغه

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس ولو 44

0 صندلی خالی

625,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> نقده

شهرهای بین راهی

مراغه

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس بنز o500

17 صندلی خالی

1,020,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت