قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

پیک صبا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> مشهد (خراسان)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 13:45

اتوکار: اتوبوس وی آی پی25نفره
مشترک با کاوه / محل سوارشدن فقط ازترمینال کاوه سالن 4پیک صبا ساعت14/30

1 صندلی خالی

1,125,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
مـشـــــــترک بـــا پـــــــایــــــانه کاوه ساعت15* شماره رزرو وخرید بلیط 03136732743شرکت گیتی پیما ایران

1 صندلی خالی

1,125,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مشهد مقدس

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
وی 0 آی 0 پی

6 صندلی خالی

1,120,000 ریال

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مشهد مقدس

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس (vip) 25
www.imensafarmashhad.com تهیه بلیط برگشت از مشهد

19 صندلی خالی

1,120,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مشهدمقدس (خراسان) همراه با ناهار

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی25

18 صندلی خالی

1,120,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت