قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مشهد مقدس

شهرهای بین راهی

نیشابور

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس (vip) 25

18 صندلی خالی

1,000,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مشهدمقدس (خراسان)

شهرهای بین راهی

نیشابور همراه با ناهار

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی25

18 صندلی خالی

1,000,000 ریال

تک سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مشهدمقدس

شهرهای بین راهی

نیشابور

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 14:45

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

12 صندلی خالی

1,000,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مشهد(خراسان)

شهرهای بین راهی

نیشابور شاهرود کمربندی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 14:45

اتوکار: اتوبوس مارال
همراه با پذیرائی ویژه

5 صندلی خالی

1,000,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مشهد مقدس

شهرهای بین راهی

نیشابور

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
وی 0 آی 0 پی

11 صندلی خالی

1,000,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت