قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> مشهد مقدس

شهرهای بین راهی

نیشابور همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو
توقف بعدی پایانه کاوه

6 صندلی خالی

1,200,000 ریال

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مشهد مقدس

شهرهای بین راهی

نیشابور

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس (vip) 25

25 صندلی خالی

1,200,000 ریال

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مشهد مقدس

شهرهای بین راهی

نیشابور

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 14:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

44 صندلی خالی

785,000 ریال

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مشهد مقدس

شهرهای بین راهی

نیشابور

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس (vip) 25

16 صندلی خالی

1,200,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مشهدمقدس (خراسان)

شهرهای بین راهی

نیشابور

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی25

16 صندلی خالی

1,200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت