قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مشهد مقدس

شهرهای بین راهی

نیشابور

شنبه

1399/04/14 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس (vip) 25

21 صندلی خالی

1,200,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مشهدمقدس (خراسان)

شهرهای بین راهی

نیشابور

شنبه

1399/04/14 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی25

19 صندلی خالی

1,200,000 ریال

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مشهد مقدس

شهرهای بین راهی

نیشابور

شنبه

1399/04/14 ساعت 14:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا کلاسیک

19 صندلی خالی

1,200,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مشهد(خراسان)

شهرهای بین راهی

نیشابور

شنبه

1399/04/14 ساعت 14:45

اتوکار: اتوبوس مارال
پذیرائی ویژه

25 صندلی خالی

1,200,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> مشهد مقدس

شهرهای بین راهی

نیشابور

شنبه

1399/04/14 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا درجه یک 44نفره
سفر بخیر

16 صندلی خالی

785,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت