قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بیرجند و تخفیف در ترمینال اصفهان

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بیرجند

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

0 صندلی خالی

1,640,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بیرجند

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

10 صندلی خالی

1,640,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت