قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بیرجند

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

0 صندلی خالی

1,080,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بیرجند

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

5 صندلی خالی

1,080,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت