قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس اصفهان به اهواز

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس کلاس 30
سرويس باصفه مشترک

6 صندلی خالی

605,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

اهواز

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:15

اتوکار: اتوبوس اسكانيا
انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان

0 صندلی خالی

445,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس مارال تک صندلي

5 صندلی خالی

605,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز مانيتور دارهمراه شام

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:30

اتوکار: اتوبوس vipمارال
مارال مانيتوردار به همراه پذيرايي شام عدل اصفهان به آسايش شما مي انديشد

0 صندلی خالی

780,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

اهواز

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:15

اتوکار: اتوبوس مانيتوراختصاصي پذيرايي شام VIP
قابل توجه مسافرين محترم فقط باسرچ عدل اصفهان درگوگل از 10الي 20درصد تخفيف سايت بهر مند شويد

2 صندلی خالی

780,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس کلاسيک 29
تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل

5 صندلی خالی

605,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز v.i.pمارال25نفره

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس v.i.pتخت شو
سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد

0 صندلی خالی

780,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز تپه0سه راه خرمشهر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس اسکانيا مارال کلاسيک29
پايانه هاي تپه0سه راه خرمشهر

0 صندلی خالی

605,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز تپه و سه راه خرمشهر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:10

اتوکار: اتوبوس اسکانيا مارال تک صندلي کلاسيک

0 صندلی خالی

605,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس vip25
سرويس باصفه مشترک

0 صندلی خالی

780,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز همراه با شام

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس مارال مانيتوردار

2 صندلی خالی

780,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> اهواز

شهرهای بین راهی

ایذه

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:30

اتوکار: (MAN (V.I.P
مشترک با 22:15 صفه*مسیربین راه:ایذه*محل پیاده کردن سه را تپه و سه راه خرمشهر

3 صندلی خالی

780,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز مانيتوردار

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس vipمانيتوردار
مارال وي اي پي مانيتوردار به همراه پذيرايي ميوه

1 صندلی خالی

780,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز همراه با پذيرائي

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس مارال تشريفاتي مانيتوردارvip

0 صندلی خالی

780,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس v.i.pتخت شو
سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد

22 صندلی خالی

780,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس B9

9 صندلی خالی

780,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:15

اتوکار: اتوبوس وي اي پي اسکانيا مارال تک صندلي_پذيرايي ميوه
انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر

3 صندلی خالی

780,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:15

اتوکار: اتوبوس درسا مانيتوردار
همراه با شام در خدمت مسافرين محترم مي باشيم

0 صندلی خالی

780,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> اهواز

شهرهای بین راهی

ایذه

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:15

اتوکار: ( MAN(V.I.P
مشترک با 21:30 کاوه مسیر بین راه: ایذه

5 صندلی خالی

780,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:20

اتوکار: اتوبوس vip مارال مانيتور اختصاصي
قابل توجه مسافرين محترم فقط باسرچ عدل اصفهان درگوگل از 10الي 20درصد تخفيف سايت بهر مند شويد

2 صندلی خالی

780,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز همراه با پذيرائي

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:45

اتوکار: اتوبوس مارال vipصندلي تخت شو

13 صندلی خالی

780,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:45

اتوکار: اتوبوس اسکانيا مارال مانيتوردار
مانيتوردار اهوازپايانه تپه سفربخير

2 صندلی خالی

780,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:45

اتوکار: اتوبوس vip25
سرويس باصفه مشترک

2 صندلی خالی

780,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:45

اتوکار: مارالVIPمانيتور شخصي و شام
اتوکار انوش حسين پور

0 صندلی خالی

780,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> آبادان

شهرهای بین راهی

ایذه, اهواز

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:45

اتوکار: درسا VIP (بامانیتور شخصی)
مشترک با 23:15صفه*مسیر بین راه اهواز وایذه*مجهز به مانیتور شخصی

3 صندلی خالی

780,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز مانيتوردارvipدرسا

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس درسامانيتوردارvip
سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد

0 صندلی خالی

780,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
توقف: پايانه هاي شاهين شهر، کاوه،صفه

5 صندلی خالی

780,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس وي آي پي25

2 صندلی خالی

780,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> اهواز

شهرهای بین راهی

ایذه

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:00

اتوکار: مارال V.I.P
مشترک با 22:15کاوه مسیر بین راه: ایذه

0 صندلی خالی

780,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:15

اتوکار: اتوبوس وي اي پي درسا مانيتور دار تشريفاتي_پذيرايي ميوه
انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر

0 صندلی خالی

780,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

اهواز

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:15

اتوکار: اتوبوس اسكانيا
انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان

0 صندلی خالی

445,000 ریال

تک سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس وي اي پي

3 صندلی خالی

780,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس وي آي پي25نفره
انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان

4 صندلی خالی

780,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس مارال
سفر بخير

5 صندلی خالی

780,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> آبادان

شهرهای بین راهی

ایذه, اهواز

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:30

اتوکار: درسا VIP (بامانیتور شخصی)
مشترک با 22:45 کاوه

2 صندلی خالی

780,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز همراه با پذيرائي ميوه

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:45

اتوکار: اتوبوس درساvipمانيتور دار

0 صندلی خالی

780,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:45

اتوکار: اتوبوس اسکانيا مارال مانيتوردار
سفربخير وي اي پي /توقف پايانه تپه

0 صندلی خالی

780,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> اهواز

شهرهای بین راهی

ایذه

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:45

اتوکار: ولوو V.I.P
مسیر بین راه ایذه*محل پیاده کردن سه را تپه و سه راه خرمشهر

4 صندلی خالی

780,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس دُرسا مانيتوردار(v.i.p)
توقف: پايانه هاي شاهين شهر، کاوه،صفه

4 صندلی خالی

780,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس vip25

4 صندلی خالی

780,000 ریال

تک سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس وي اي پي

4 صندلی خالی

780,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس وي آي پي . دُرسا مانيتور دار

4 صندلی خالی

780,000 ریال