قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس اصفهان به اهواز

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 00:45

اتوکار: اتوبوس وی ای پی اسکانیا مارال تک صندلی_پذیرایی میوه

0 صندلی خالی

648,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس کلاسیک 32
سرویس باصفه مشترک

0 صندلی خالی

500,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی درسا مانیتور دار تشریفاتی_پذیرایی میوه

19 صندلی خالی

648,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی . دُرسا مانیتور دار
محل پیاده شدن: پایانه های تپه( شرق)و سه راه خرمشهر( سیاحت)اهواز

7 صندلی خالی

640,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز پذیرائی میوه

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس مانیتوردارمارال

10 صندلی خالی

648,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز مارال کلاسیک

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس vipکلاسیک 30نفره
مارال کلاسیک مسیر حرکت اصفهان فولادشهر ایذه اهواز

6 صندلی خالی

504,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> اهواز

شهرهای بین راهی

ایذه

جمعه

1398/03/03 ساعت 09:00

اتوکار: مارالVIP
مشترک با 9:45 صفه*مسیر بین راه : ایذه*محل پیاده کردن سه را تپه و سه راه خرمشهر

3 صندلی خالی

648,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 09:15

اتوکار: اتوبوس وی ای پی درسا مانیتور دار تشریفاتی_پذیرایی میوه

13 صندلی خالی

648,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 09:15

اتوکار: اتوبوس وی آی پی کلاسیک
قابل توجه مسافرین محترم فقط باسرچ عدل اصفهان درگوگل از 10الی 20درصد تخفیف سایت بهر مند شوید

27 صندلی خالی

504,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 09:15

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار
انتقادات و پیشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسیان

6 صندلی خالی

640,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز

جمعه

1398/03/03 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس vip25
سرویس باصفه مشترک

2 صندلی خالی

645,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> آبادان

شهرهای بین راهی

ایذه, اهواز

جمعه

1398/03/03 ساعت 09:30

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
در اکثرمواقع مشترک با 10:15صفه*مسیرهای بین راه: ایذه اهواز(سه راه تپه)*مجهز به مانیتور شخصی

3 صندلی خالی

648,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز همراه با پذیرائی

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 09:45

اتوکار: اتوبوس مارال تشریفاتی مانیتوردارvip

10 صندلی خالی

648,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> اهواز

شهرهای بین راهی

ایذه

جمعه

1398/03/03 ساعت 09:45

اتوکار: مارال VIP(بامانیتورشخصی)
مشترک با 9 کاوه مسیر بین راه ایذه

1 صندلی خالی

648,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز

جمعه

1398/03/03 ساعت 10:15

اتوکار: اتوبوس وی ای پی درسا مانیتور دار تشریفاتی_پذیرایی میوه

6 صندلی خالی

648,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> آبادان

شهرهای بین راهی

ایذه, اهواز

جمعه

1398/03/03 ساعت 10:15

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با 9:30 کاوه شهرهای بین راه: اهواز- ایذه

4 صندلی خالی

648,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز همراه باناهار

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس مانیتوردارvipدرسا

15 صندلی خالی

648,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس دُرسا مانیتوردار(v.i.p)
وی آی پی=درسامانیتوردار

0 صندلی خالی

648,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس vip25
سرویس باصفه مشترک

2 صندلی خالی

645,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 11:30

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
ايذه اهواز

0 صندلی خالی

648,000 ریال

518,400 ریال
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز همراه با نهارگرم

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 11:45

اتوکار: اتوبوس درساvipمانیتور دار

9 صندلی خالی

648,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 11:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا دُرسا مانیتوردار
وی ای پی /درسا مانیتور دار/توقف پایانه تپه

0 صندلی خالی

648,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 11:45

اتوکار: اتوبوس وی ای پی درسا مانیتور دار تشریفاتی_پذیرایی میوه

17 صندلی خالی

648,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 12:15

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
ايذه،اهواز

0 صندلی خالی

648,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 12:15

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
مشترک رويال صفه

0 صندلی خالی

648,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز همراه با ناهار

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی . دُرسا مانیتور دار
محل پیاده شدن: پایانه های تپه( شرق)و سه راه خرمشهر( سیاحت)اهواز

9 صندلی خالی

640,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار
همراه با نهار ظهر در خدمت مسافرین محترم می باشیم

4 صندلی خالی

640,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس vip25
سرویس باصفه مشترک

6 صندلی خالی

645,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 13:45

اتوکار: اتوبوس وی ای پی اسکانیا مارال تک صندلی_پذیرایی میوه

18 صندلی خالی

648,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز همراه باناهار

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 13:45

اتوکار: اتوبوس مانیتوردارمارال
سرویس قشم همه روزه دایر گردید. لطفا با ارسال پیشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرویس بهتر یاری فرمایید

10 صندلی خالی

648,000 ریال

تک سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس وی ای پی
مجهز به مانیتور اختصاصی درسا اتوبوس سال اروپا

9 صندلی خالی

648,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز همراه با نهارگرم

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 14:15

اتوکار: اتوبوس مارال تشریفاتی مانیتوردارvip

12 صندلی خالی

648,000 ریال

تک سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 14:45

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

20 صندلی خالی

648,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس کلاس 30
سرویس باصفه مشترک

6 صندلی خالی

500,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

اهواز ترمینال تپه

جمعه

1398/03/03 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

19 صندلی خالی

370,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
پیک صبا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

اهواز

جمعه

1398/03/03 ساعت 18:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
انتقادات و پیشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسیان

9 صندلی خالی

370,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تک صندلی

24 صندلی خالی

504,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

اهواز مانیتور دارهمراه شام

جمعه

1398/03/03 ساعت 19:30

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
مارال مانیتوردار به همراه پذیرایی شام عدل اصفهان به آسایش شما می اندیشد

6 صندلی خالی

648,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

اهواز

جمعه

1398/03/03 ساعت 20:15

اتوکار: اتوبوس مانیتوراختصاصی پذیرایی شام VIP
قابل توجه مسافرین محترم فقط باسرچ عدل اصفهان درگوگل از 10الی 20درصد تخفیف سایت بهر مند شوید

10 صندلی خالی

648,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 20:45

اتوکار: اتوبوس کلاسیک 29
تخفیفات شناورباخریدازاینترنت.اندروید.موبایل

5 صندلی خالی

500,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز پذیرائی میوه

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس مانیتوردارمارال
سرویس قشم همه روزه دایر گردید. لطفا با ارسال پیشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرویس بهتر یاری فرمایید

4 صندلی خالی

648,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 21:10

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال تک صندلی

14 صندلی خالی

504,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
پیک صبا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

اهواز

جمعه

1398/03/03 ساعت 21:15

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار
انتقادات و پیشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسیان

4 صندلی خالی

640,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز همراه با شام

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس مارال مانیتوردار
محل پیاده شدن: پایانه های تپه( شرق)و سه راه خرمشهر( سیاحت)اهواز

8 صندلی خالی

640,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> اهواز

شهرهای بین راهی

ایذه

جمعه

1398/03/03 ساعت 21:30

اتوکار: (MAN (V.I.P
مشترک با 22:15 صفه*مسیربین راه:ایذه*محل پیاده کردن سه را تپه و سه راه خرمشهر

13 صندلی خالی

648,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز مانیتوردار

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
مارال وی ای پی مانیتوردار به همراه پذیرایی میوه

7 صندلی خالی

648,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز همراه با پذیرائی

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس مارال تشریفاتی مانیتوردارvip

7 صندلی خالی

648,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس (v.i.p)مارال مانیتوردار
توقف: پایانه های شاهین شهر، کاوه،صفه

0 صندلی خالی

648,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:15

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار
همراه با شام در خدمت مسافرین محترم می باشیم

6 صندلی خالی

640,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> اهواز

شهرهای بین راهی

ایذه

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:15

اتوکار: ( MAN(V.I.P
مشترک با 21:30 کاوه مسیر بین راه: ایذه

6 صندلی خالی

648,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:20

اتوکار: اتوبوس vip مارال مانیتور اختصاصی
توجه مسافرین فقط باسرچ عدل اصفهان درگوگل از 10الی 20درصد تخفیف سایت بهر مند شوید

15 صندلی خالی

648,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال مانیتوردار
مانیتوردار اهوازپایانه تپه سفربخیر

3 صندلی خالی

648,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:45

اتوکار: مارالVIPمانيتور شخصي و شام
اتوکار انوش حسين پور

0 صندلی خالی

648,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:45

اتوکار: اتوبوس vip25
سرویس باصفه مشترک

5 صندلی خالی

645,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> آبادان

شهرهای بین راهی

ایذه, اهواز

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:45

اتوکار: درسا VIP (بامانیتور شخصی)
مشترک با 23:15صفه*مسیر بین راه اهواز وایذه*مجهز به مانیتور شخصی

4 صندلی خالی

648,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز پذیرائی میوه

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس درسامانیتوردارvip
سرویس قشم همه روزه دایر گردید. لطفا با ارسال پیشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرویس بهتر یاری فرمایید

9 صندلی خالی

648,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس (v.i.p)مارال مانیتوردار
توقف بعدی پایانه صفه/

3 صندلی خالی

648,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی25
محل پیاده شدن: پایانه های تپه( شرق)و سه راه خرمشهر( سیاحت)اهواز

13 صندلی خالی

640,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:15

اتوکار: اتوبوس وی ای پی درسا مانیتور دار تشریفاتی_پذیرایی میوه

12 صندلی خالی

648,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

اهواز

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
انتقادات و پیشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسیان

9 صندلی خالی

370,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی25نفره
انتقادات و پیشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسیان

6 صندلی خالی

640,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> آبادان

شهرهای بین راهی

ایذه, اهواز

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:30

اتوکار: درسا VIP (بامانیتور شخصی)
مشترک با 22:45 کاوه

2 صندلی خالی

648,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز همراه با پذیرائی

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:45

اتوکار: اتوبوس درساvipمانیتور دار

9 صندلی خالی

648,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال مانیتوردار
سفربخیر وی ای پی /توقف پایانه تپه/مانیتوردار

1 صندلی خالی

648,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> اهواز

شهرهای بین راهی

ایذه

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:45

اتوکار: (MAN (V.I.P
مسیر بین راه ایذه*محل پیاده کردن سه را تپه و سه راه خرمشهر

11 صندلی خالی

648,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس وی ای پی درسا مانیتور دار تشریفاتی_پذیرایی میوه

13 صندلی خالی

648,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس دُرسا مانیتوردار(v.i.p)
توقف: پایانه های شاهین شهر، کاوه،صفه

0 صندلی خالی

648,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس vip25
سرویس باصفه مشترک

5 صندلی خالی

645,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس وی آی پی . دُرسا مانیتور دار
محل پیاده شدن: پایانه های تپه( شرق)و سه راه خرمشهر( سیاحت)اهواز

10 صندلی خالی

640,000 ریال