قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس آبادان و تخفیف در ترمینال اصفهان

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس vipکلاسیک

8 صندلی خالی

1,020,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی و ارائه پک بهداشتی

2 صندلی خالی

1,310,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

ابادان همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 19:45

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی و ارائه پک بهداشتی

2 صندلی خالی

1,310,000 ریال

      تاریخ حرکت