قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> آبادان ازمسیر ایذه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 09:45

اتوکار: اتوبوس v.i.pدرسا مانیتور دار
سرویس باصفه مشترک

5 صندلی خالی

1,040,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> آبادان

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 10:10

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال تک صندلی کلاسیک_پذیرای میوه
خرید بلیط برگشت تـرابـر بـی تــا شعبه آبــــــادان_06153255445

7 صندلی خالی

810,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> آبادان

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 10:15

اتوکار: اتوبوس وی ای پی درسا مانیتور دار تشریفاتی_پذیرایی میوه
خرید بلیط برگشت تـرابـر بـی تــا شعبه آبــــــادان_06153255445

7 صندلی خالی

1,040,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان

شنبه

1399/07/05 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

25 صندلی خالی

600,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان وی ای پی همراه باپک بهداشتی

شنبه

1399/07/05 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

21 صندلی خالی

1,040,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت