قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> آبادان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اهواز, ایذه

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 20:00

اتوکار: درسا VIP(مانیتوردار*مشترک با صفه)
مشترک با 20:45صفه*مسیر بین راه اهواز وایذه*مجهز به مانیتور شخصی

12 صندلی خالی

1,040,000 ریال

832,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> آبادان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اهواز, ایذه

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 20:45

اتوکار: درسا VIP (بامانیتور شخصی)
مشترک با 20:00کاوه

7 صندلی خالی

1,040,000 ریال

832,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت