قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

پیک صبا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اندیمشک

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی25نفره
محل سوار شدن فقط از پایانه کاوه ساعت 22شب سالن چهار پیک صبا

8 صندلی خالی

830,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> دزفول

شهرهای بین راهی

اندیمشک

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس مارال*تخت شو

6 صندلی خالی

830,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> شوش

شهرهای بین راهی

اندیمشک مانیتورشخصیV0I0P

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

17 صندلی خالی

830,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> دزفول

شهرهای بین راهی

اندیمشک

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 21:00

اتوکار: درسا VIP (بامانیتور شخصی)
سکوی 8 و 9 و 10

4 صندلی خالی

830,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شوشتر

شهرهای بین راهی

اندیمشک مانیتورشخصیV0I0P

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 21:25

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
مشترک با ترمینال کاوه

11 صندلی خالی

830,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت