قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ایذه و تخفیف در ترمینال اصفهان

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> ماهشهر

شهرهای بین راهی

ایذه همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

جمعه

1399/10/26 ساعت 18:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شو 25نفره
سفر بخیر وی ای پی

0 صندلی خالی

900,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

ایذه ازمسیر ایذه

جمعه

1399/10/26 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس کلاس 30
مشترک با صفه ***پیاده شدن اهواز ترمینال تپه

4 صندلی خالی

720,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> ماهشهر

شهرهای بین راهی

ایذه همراه با پک بهداشتی ماسک و دستکش و پد الکلی

جمعه

1399/10/26 ساعت 18:45

اتوکار: اتوبوس تک صندلی30 نفره

24 صندلی خالی

720,000 ریال

      تاریخ حرکت