قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بهبهان و تخفیف در ترمینال اصفهان

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بهبهان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس تک صندلی30 نفره

26 صندلی خالی

870,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بهبهان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس مارال مانیتوردار

11 صندلی خالی

1,130,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> بهبهان همراه با پک بهداشتی ماسک و دستکش و پد الکلی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس تک صندلی30 نفره

22 صندلی خالی

870,000 ریال

      تاریخ حرکت