قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بهبهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس تک صندلی30 نفره

20 صندلی خالی

690,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بهبهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس مارال مانیتوردار

7 صندلی خالی

890,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> بهبهان همراه باپک بهداشتیی

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس تک صندلی30 نفره

20 صندلی خالی

690,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> بهبهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 22:15

اتوکار: اتوبوس مارال مانیتوردار

5 صندلی خالی

890,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت