قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بهبهان

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس تک صندلی30 نفره

16 صندلی خالی

690,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بهبهان

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس مارال مانیتوردار

11 صندلی خالی

890,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> بهبهان همراه با پک بهداشتی ماسک و دستکش و پد الکلی

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس تک صندلی30 نفره

17 صندلی خالی

690,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> بهبهان

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 22:15

اتوکار: اتوبوس مارال مانیتوردار

11 صندلی خالی

890,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت