قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

17 صندلی خالی

500,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 18:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
انتقادات و پیشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسیان

4 صندلی خالی

505,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> خرمشهر مانیتورشخصیV0I0P

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 19:30

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
مارال مانیتوردار به همراه پذیرایی شام عدل اصفهان به آسایش شما می اندیشد

7 صندلی خالی

865,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> خرمشهر vipمانیتورشخصی با شام

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 20:15

اتوکار: اتوبوس vipمارال
شماره تلفن تماس /06153540602 /جهت تهیه بلیط برگشت از عدل خرمشهر

8 صندلی خالی

865,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> خرمشهر همراه با شام

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی . دُرسا مانیتور دار

7 صندلی خالی

860,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت