قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

24 صندلی خالی

600,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 18:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

22 صندلی خالی

605,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> آبادان

شهرهای بین راهی

خرمشهر همراه با پک بهداشتی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 19:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شو مانیتوردار

6 صندلی خالی

1,040,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> آبادان

شهرهای بین راهی

خرمشهر مانیتورشخصیV0I0P

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 19:30

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
تک صندلی مانیتوردار

9 صندلی خالی

1,040,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> خرمشهر مانیتورشخصی طرح فاصله گذاری اجتماعی V0I0P

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 20:15

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
تک صندلی مانیتوردار

9 صندلی خالی

1,040,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت