قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

25 صندلی خالی

600,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 18:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

24 صندلی خالی

605,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> خرمشهر وی ای پی همراه باپک بهداشتی

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

21 صندلی خالی

1,040,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> خرمشهر وی ای پی همراه باپک بهداشتی

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

21 صندلی خالی

1,040,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی . دُرسا مانیتور دار

9 صندلی خالی

1,040,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت