قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> شوش مانیتورشخصیV0I0P

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 07:30

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
مارال مونیتوردار..اولین سرویس صبحگاهی از مبدا اصفهان به طرف خرم آباداندیمشک دزفول شوش

9 صندلی خالی

750,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> شوش مانیتورشخصیV0I0P

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 20:45

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
تک صندلی با پذیرایی شام

5 صندلی خالی

750,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت