قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس شوش و تخفیف در ترمینال اصفهان

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شوش همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 06:55

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
مسافرین خرم اباد پلیس راه کمالوند پیاده میشود

13 صندلی خالی

1,140,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> شوش همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 07:30

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
مسافرین خرم اباد پلیس راه کمالوند پیاده میشود

13 صندلی خالی

1,140,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> شوش همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی و ارائه پک بهداشتی

19 صندلی خالی

1,140,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت