قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مسجد سلیمان

شهرهای بین راهی

شوشتر ازمسیر ایذه

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس v.i.p25
سرویس با صفه مشترک

1 صندلی خالی

925,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شوشتر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تک صندلی

12 صندلی خالی

725,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مسجد سلیمان

شهرهای بین راهی

شوشتر از مسیر ایذه

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 09:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال کلاسیک29
ازمسیر ایذه

3 صندلی خالی

725,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شوشتر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 09:15

اتوکار: اتوبوس وی ای پی اسکانیا مارال تک صندلی_پذیرایی میوه
خرید بلیط برگشت تـرابـر بـی تـا مـسـجـدسـلـیـمـان_06143262350

19 صندلی خالی

925,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> شوشتر مارال تخت شوV0I0P

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 09:45

اتوکار: اتوبوس vipمارال
مسافرین محترم خرم اباد پلیسراه کمالوند پیاده میشوند

11 صندلی خالی

925,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت