قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> شوشتر همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 10:45

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

17 صندلی خالی

925,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شوشتر همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 10:55

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

18 صندلی خالی

925,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مسجد سلیمان

شهرهای بین راهی

شوشتر

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا درجه یک 44نفره
خرم اباد/پلیس راه کمالوند

22 صندلی خالی

530,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مسجد سلیمان

شهرهای بین راهی

شوشتر ازمسیر ایذه

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 16:15

اتوکار: اتوبوس کلاسیک30
سرویس با صفه مشترک

6 صندلی خالی

725,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شوشتر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال تک صندلی کلاسیک_پذیرای میوه
خرید بلیط برگشت تـرابـر بـی تـا مـسـجـدسـلـیـمـان_06143262350

0 صندلی خالی

725,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت