قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مسجد سلیمان

شهرهای بین راهی

شوشتر ازمسیر ایذه

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 16:15

اتوکار: اتوبوس کلاسیک 32
سرویس باصفه مشترک

1 صندلی خالی

605,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شوشتر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال تک صندلی_پذیرائی میوه
دفتر مسجدسلیمان 06143262350/دفتر شوشتر 06136226868

3 صندلی خالی

605,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> دزفول

شهرهای بین راهی

شوشتر

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا درجه یک 44نفره
خرم اباد = پلیس راه کمالوند

8 صندلی خالی

440,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مسجد سلیمان

شهرهای بین راهی

شوشتر ازمسیر ایذه

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس کلاسیک30
سرویس باصفه مشترک

0 صندلی خالی

605,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مسجد سلیمان

شهرهای بین راهی

شوشتر

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 21:15

اتوکار: اتوبوس مارال کلاسیک 30نفره
توقف: پایانه های شاهین شهر، کاوه،صفه

4 صندلی خالی

605,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت