قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مسجد سلیمان ازمسیر ایذه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 16:15

اتوکار: اتوبوس v.i.p25
مشترک با صفه

6 صندلی خالی

950,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شوشتر

شهرهای بین راهی

مسجدسلیمان

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس وی ای پی
خرید بلیط برگشت تـرابـر بـی تـا مـسـجـدسـلـیـمـان_06143262350

18 صندلی خالی

950,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مسجد سلیمان ازمسیر ایذه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 20:45

اتوکار: اتوبوس کلاسیک30
سرویس باصفه مشترک/

6 صندلی خالی

745,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شوشتر

شهرهای بین راهی

مسجدسلیمان

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 21:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تک صندلی
خرید بلیط برگشت تـرابـر بـی تـا مـسـجـدسـلـیـمـان_06143262350

22 صندلی خالی

745,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مسجد سلیمان همراه با پک بهداشتی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس ..اسکانیا کلاسیک 30نفره
ازمسیر ایذه

7 صندلی خالی

745,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت