قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس مسجدسلیمان و تخفیف در ترمینال اصفهان

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> مسجدسلیمان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 09:15

اتوکار: اتوبوس 29اسکانیا کلاسیک 30 صندلی پذیرایی میوه
خرید بلیط برگشت تـرابـر بـی تـا مـسـجـدسـلـیـمـان_06143262350

1 صندلی خالی

940,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> مسجدسلیمان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس سوپر کلاسیک 30نفره

12 صندلی خالی

940,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مسجد سلیمان همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 09:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال کلاسیک29
ازمسیر ایذه

4 صندلی خالی

940,000 ریال

      تاریخ حرکت