قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

میهن نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> ابرکوه (ابرقو)

شهرهای بین راهی

آباده

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 16:45

اتوکار: اتوبوس ولو44

38 صندلی خالی

145,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> شیراز

شهرهای بین راهی

آباده

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 23:30

اتوکار: مارالVIP(مشترک با صفه)
مشترک با 23:55صفه*مسیرهای بین راه: آباده

25 صندلی خالی

250,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> شیراز

شهرهای بین راهی

آباده

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 23:55

اتوکار: درسا VIP(مانیتوردار*مشترک با صفه)
مشترک با00:30صفه * مسیر بین راه: آباده*مجهز به مانیتور شخصی

17 صندلی خالی

250,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت