قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> شیراز

شهرهای بین راهی

آباده

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 10:45

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با 10:00 کاوه مسیر بین راه: آباده

4 صندلی خالی

300,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شیراز

شهرهای بین راهی

آباده همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 11:15

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو
سفر بخیر وی ای پی

6 صندلی خالی

300,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شیراز (فارس)

شهرهای بین راهی

آباده

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 11:45

اتوکار: اتوبوس تخت شو V.I.P

22 صندلی خالی

300,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شیراز (فارس)

شهرهای بین راهی

آباده

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس تخت شو V.I.P

15 صندلی خالی

300,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> شیراز

شهرهای بین راهی

آباده

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 13:15

اتوکار: ماهان VIP(مانیتوردار*مشترک با صفه)
مشترک با 14:00صفه*مسیرهای بین راه: آباده*مجهز به مانیتور شخصی و wifi

12 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت