قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

میهن نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اقلید

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 07:15

اتوکار: اتوبوس ولو40
باخریدازسایت میهن نورصفه ازتخفیفات ویزه برخوردارشوید

39 صندلی خالی

175,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اقلید v0i0pتخت شو

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس vipمارال
شماره تلفن تماس07144553220/جهت خرید بلیط برگشت ازعدل اقلید

21 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت