قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس اصفهان به کرمان

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

کرمان

جمعه

1398/03/03 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

17 صندلی خالی

588,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

کرمان پلیس راه باغین

جمعه

1398/03/03 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
کرمان=پلیس راه باغین

0 صندلی خالی

588,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

کرمان

جمعه

1398/03/03 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

17 صندلی خالی

588,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

کرمان کرمان دوراهی باغین

جمعه

1398/03/03 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

20 صندلی خالی

588,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> زاهدان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, بم, باغین

جمعه

1398/03/03 ساعت 13:30

اتوکار: درجه یک ۴۴نفره
مسیرهای بین راه:یزد رفسنجان کرمان(پلیسراه باغین) بم

40 صندلی خالی

336,000 ریال

285,600 ریال
میهن نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

کرمان

جمعه

1398/03/03 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

0 صندلی خالی

336,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

کرمان کرمان دوراهی باغین

جمعه

1398/03/03 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

22 صندلی خالی

588,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

کرمان پلیس راه باغین

جمعه

1398/03/03 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
کرمان=پلیس راه باغین

19 صندلی خالی

588,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

کرمان کرمان دوراهی باغین

جمعه

1398/03/03 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

20 صندلی خالی

588,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

کرمان کرمان دوراهی باغین

جمعه

1398/03/03 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

18 صندلی خالی

588,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

کرمان

جمعه

1398/03/03 ساعت 19:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

0 صندلی خالی

336,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> جیرفت

شهرهای بین راهی

یزد, کهنوج, کرمان

جمعه

1398/03/03 ساعت 19:30

اتوکار: درجه یک ۴۴
مشترک با 20:30 کاوه مقصد آخر کهنوج

14 صندلی خالی

336,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس VIP
[ همراه داشتن کارت شناسائـی و بستن کمربند ایمنی الزامی میباشد ]

8 صندلی خالی

585,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 20:15

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
کرمان(مشترک با صفه)

1 صندلی خالی

588,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
بهترینها را از عدل بخواهید

0 صندلی خالی

336,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> جیرفت

شهرهای بین راهی

یزد, کهنوج, رفسنجان, کرمان

جمعه

1398/03/03 ساعت 20:30

اتوکار: درجه یک ۴۴نفره
مشترک با 19:30صفه*مسیرهای بین راه:یزد کرمان جیرفت کهنوج

15 صندلی خالی

336,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 21:00

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
رفسنجان،کرمان

5 صندلی خالی

588,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 21:00

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
مشـــترک با رويـال ســفر صـفه

3 صندلی خالی

588,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی تخت شو
مشترک باکاوه توجه مسافرین فقط باسرچ عدل اصفهان درگوگل از 10الی 20درصد تخفیف سایت بهر مند شوید

11 صندلی خالی

588,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا درجه یک 44نفره
توقف بعدی ترمینال صفه

20 صندلی خالی

336,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس vip25
تخفیفات شناورباخریدازاینترنت.اندروید.موبایل

22 صندلی خالی

585,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان

جمعه

1398/03/03 ساعت 21:45

اتوکار: مارال V.I.P
مشترک با22:30 کاوه مسیر بین راه: رفسنجان

4 صندلی خالی

588,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا درجه یک 44نفره
سفر بخیر

8 صندلی خالی

336,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمان مارال تخت شو

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:15

اتوکار: اتوبوس vipمارال
مارال تخت شو شرکت عدل اصفهان سالها تجربه را در جهت آسایش وامنیت به شما به کار گرفته است

9 صندلی خالی

588,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:15

اتوکار: اتوبوس B 9 R
برگشت از شرکت لوان نور

22 صندلی خالی

588,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان, باغین

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:30

اتوکار: مارالVIP
مشترک با 21:45 صفه *مسیر بین راه : رفسنجان-پلیسراه باغین

3 صندلی خالی

588,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان, باغین

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:30

اتوکار: مارالVIP
مشترک با 21:45 صفه *مسیر بین راه : رفسنجان-پلیسراه باغین

3 صندلی خالی

588,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمان مارال تک صندلی

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:15

اتوکار: اتوبوس vipمارال
مارال تخت شو شرکت عدل اصفهان سالها تجربه را در جهت آسایش وامنیت شما به کار گرفته است

15 صندلی خالی

588,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی