قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس اصفهان به کرمان

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس ولوتي ايكس

41 صندلی خالی

330,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

کرمان

شنبه

1398/01/31 ساعت 14:45

اتوکار: ولوو 44 نفره

44 صندلی خالی

336,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

کرمان پليس راه باغين

شنبه

1398/01/31 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس وي آي پي
برگشت از شرکت لوان نور

9 صندلی خالی

588,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

کرمان پليس راه باغين

شنبه

1398/01/31 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس وي آي پي
برگشت از شرکت لوان نور

21 صندلی خالی

588,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ايرانشهر

شهرهای بین راهی

کرمان پليس راه باغين

شنبه

1398/01/31 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
کرمان=پليس راه باغين

19 صندلی خالی

588,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

کرمان پليس راه باغين

شنبه

1398/01/31 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس وي آي پي
برگشت از شرکت لوان نور

21 صندلی خالی

588,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ايرانشهر

شهرهای بین راهی

کرمان

شنبه

1398/01/31 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس وي آي پي درجه 2
برگشت از شرکت لوان نور

17 صندلی خالی

470,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

کرمان

شنبه

1398/01/31 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس وي آي پي
برگشت از شرکت لوان نور

19 صندلی خالی

588,000 ریال

تک سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ايرانشهر

شهرهای بین راهی

کرمان

شنبه

1398/01/31 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس وي اي پي

25 صندلی خالی

588,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ايرانشهر

شهرهای بین راهی

کرمان

شنبه

1398/01/31 ساعت 18:15

اتوکار: اتوبوس اسکانيا44

44 صندلی خالی

335,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

کرمان

شنبه

1398/01/31 ساعت 18:30

اتوکار: مارال 25 نفره VIP

0 صندلی خالی

588,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس اسکانيا25
[ همراه داشتن کارت شناسائـي و بستن کمربند ايمني الزامي ميباشد ]

9 صندلی خالی

585,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 20:15

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
کرمان(مشترک با صفه)

3 صندلی خالی

588,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس اسکانيا44

38 صندلی خالی

336,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس کلاسيک29نفره
برگشت از شرکت لوان نور

6 صندلی خالی

462,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 21:00

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
رفسنجان،کرمان

3 صندلی خالی

588,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 21:00

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
مشـــترک با رويـال ســفر صـفه

3 صندلی خالی

588,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
توقف بعدي ترمينال صفه

26 صندلی خالی

336,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس وي آي پي تخت شو
مشترک باکاوه توجه مسافرين فقط باسرچ عدل اصفهان درگوگل از 10الي 20درصد تخفيف سايت بهر مند شويد

6 صندلی خالی

588,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس vip25
تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل

17 صندلی خالی

585,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 22:15

اتوکار: اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
سفر بخير

8 صندلی خالی

336,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمان مارال تخت شو

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 22:15

اتوکار: اتوبوس vipمارال
مارال تخت شو شرکت عدل اصفهان سالها تجربه را در جهت آسايش وامنيت به شما به کار گرفته است

7 صندلی خالی

588,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 22:15

اتوکار: اتوبوس B 9 R
برگشت از شرکت لوان نورکرمان

15 صندلی خالی

588,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 22:15

اتوکار: اتوبوس مارال

4 صندلی خالی

588,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمان مارال تک صندلي

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 23:15

اتوکار: اتوبوس vipمارال
مارال تخت شو شرکت عدل اصفهان سالها تجربه را در جهت آسايش وامنيت شما به کار گرفته است

17 صندلی خالی

588,000 ریال