قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

کرمان پلیس راه باغین

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
کرمان=پلیس راه باغین

17 صندلی خالی

705,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> زاهدان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, بم, باغین, کرمان

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 13:30

اتوکار: مارالVIP
مسیرهای بین راه:یزد رفسنجان کرمان پلیسراه باغین بم

22 صندلی خالی

705,000 ریال

599,250 ریال
همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> زاهدان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرمان, رفسنجان, بم, باغین

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 13:30

اتوکار: مارالVIP
مسیرهای بین راه:یزد رفسنجان کرمان پلیسراه باغین بم

22 صندلی خالی

705,000 ریال

599,250 ریال
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

کرمان داخل شهر کرمان

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
کرمان = داخل شهر کرمان

19 صندلی خالی

705,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> زاهدان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, بم, باغین

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 17:30

اتوکار: مارالVIP
مسیرهای بین راه:یزد رفسنجان کرمان پلیسراه باغین بم

20 صندلی خالی

705,000 ریال

599,250 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت