قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس اصفهان به کرمان

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> زاهدان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, بم, باغین, کرمان

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 13:30

اتوکار: مارالVIP
مسیرهای بین راه:یزد رفسنجان کرمان پلیسراه باغین بم

11 صندلی خالی

705,000 ریال

599,250 ریال
همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> زاهدان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرمان, رفسنجان, بم, باغین

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 13:30

اتوکار: مارالVIP
مسیرهای بین راه:یزد رفسنجان کرمان پلیسراه باغین بم

11 صندلی خالی

705,000 ریال

599,250 ریال
تک سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

کرمان کرمان باغین

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

0 صندلی خالی

705,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> جیرفت

شهرهای بین راهی

یزد, کهنوج, رفسنجان, کرمان

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 19:30

اتوکار: درجه یک ۴۴
مشترک با 20:30 کاوه مقصد آخر کهنوج

17 صندلی خالی

405,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> جیرفت

شهرهای بین راهی

یزد, کهنوج, رفسنجان, کرمان

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 20:30

اتوکار: درجه یک ۴۴نفره
مشترک با 19:30صفه*مسیرهای بین راه:یزد کرمان جیرفت کهنوج

12 صندلی خالی

405,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت