قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> جیرفت

شهرهای بین راهی

کهنوج, رفسنجان, کرمان

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 20:30

اتوکار: درجه یک ۴۴نفره
مشترک با 19:30صفه*مسیرهای بین راه:یزد(میدان جهاد) کرمان جیرفت کهنوج

39 صندلی خالی

485,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 21:45

اتوکار: مارال vip مشترک با کاوه
مشترک با22:30 کاوه مسیر بین راه: رفسنجان

6 صندلی خالی

845,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان, باغین

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 22:30

اتوکار: مارالVIP
مشترک با 21:45 صفه *مسیر بین راه : رفسنجان-پلیسراه باغین

7 صندلی خالی

845,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان, باغین

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 22:30

اتوکار: مارالVIP
مشترک با 21:45 صفه *مسیر بین راه : رفسنجان-پلیسراه باغین

7 صندلی خالی

845,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت