قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس اصفهان به کرمان

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

کرمان کرمان دوراهی باغین

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

18 صندلی خالی

705,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

کرمان (کرمان باغین)

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
شماره رزرو وخرید بلیط 03136732743*****شرکت گیتی پیما ایران

13 صندلی خالی

705,000 ریال

جهان گشت مهر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

کرمان

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس کلاسیک
کرمان بین راهی پلیس راه باغین

32 صندلی خالی

555,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

کرمان پلیسراه باغین

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس مان 25نفره

24 صندلی خالی

700,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

کرمان (کرمان باغین)

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
شماره رزرو وخرید بلیط 03136732743*****شرکت گیتی پیما ایران

12 صندلی خالی

705,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی