قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس اصفهان به کرمان

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> زاهدان

شهرهای بین راهی

رفسنجان, بم, باغین

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:00

اتوکار: درجه یک ۴۴نفره
مسیرهای بین راه:یزد رفسنجان کرمان(پلیسراه باغین) بم

32 صندلی خالی

405,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> جیرفت

شهرهای بین راهی

یزد, کهنوج, کرمان

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:30

اتوکار: درجه یک ۴۴
مشترک با 20:30 کاوه

14 صندلی خالی

405,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:45

اتوکار: اتوبوس اسکانيا44

22 صندلی خالی

405,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس VIP
ســـــال نــــو مبـــــارک

3 صندلی خالی

705,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:15

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
کرمان(مشترک با صفه)

0 صندلی خالی

705,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> جیرفت

شهرهای بین راهی

کهنوج, رفسنجان, کرمان

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:30

اتوکار: درجه یک ۴۴نفره
مشترک با 19:30صفه*مسیرهای بین راه:یزد کرمان جیرفت کهنوج

15 صندلی خالی

405,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس اسکانيا44

26 صندلی خالی

405,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس اسکانيا مارال
برگشت از شرکت لوان نور

8 صندلی خالی

555,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:00

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
رفسنجان،کرمان

0 صندلی خالی

705,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:00

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
مشـــترک با رويـال ســفر صـفه

2 صندلی خالی

705,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
توقف بعدي ترمينال صفه

1 صندلی خالی

405,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس وي آي پي تخت شو
مشترک باکاوه توجه مسافرين فقط باسرچ عدل اصفهان درگوگل از 10الي 20درصد تخفيف سايت بهر مند شويد

2 صندلی خالی

705,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:45

اتوکار: مارال V.I.P
مشترک با22:30 کاوه مسیر بین راه: رفسنجان

1 صندلی خالی

705,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس vip25
تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل

13 صندلی خالی

705,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:15

اتوکار: اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
سفر بخير

0 صندلی خالی

405,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمان مارال تخت شو

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:15

اتوکار: اتوبوس vipمارال
مارال تخت شو شرکت عدل اصفهان سالها تجربه را در جهت آسايش وامنيت به شما به کار گرفته است

3 صندلی خالی

705,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:15

اتوکار: اتوبوس B 9 R
برگشت از شرکت لوان نورکرمان

19 صندلی خالی

705,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان, باغین

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:30

اتوکار: مارالVIP
مشترک با 21:45 صفه *مسیر بین راه : رفسنجان-پلیسراه باغین

6 صندلی خالی

705,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان, باغین

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:30

اتوکار: مارالVIP
مشترک با 21:45 صفه *مسیر بین راه : رفسنجان-پلیسراه باغین

6 صندلی خالی

705,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمان مارال تک صندلي

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:15

اتوکار: اتوبوس vipمارال
مارال تخت شو شرکت عدل اصفهان سالها تجربه را در جهت آسايش وامنيت شما به کار گرفته است

16 صندلی خالی

705,000 ریال