قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرمان و تخفیف در ترمینال اصفهان

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمان مارال تخت شو همراه پک بهداشتی V0I0P

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس vipمارال
این سرویس با ترمینال صفه مشترک است

14 صندلی خالی

1,070,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کرمان مارال تخت شو همراه پک بهداشتی V0I0P

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس vipمارال
با رعایت پروتکل های بهداشتی

16 صندلی خالی

1,070,000 ریال

رويال سفر

اصفهان کاوه -> کرمان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 21:30

اتوکار: VIP تخت شو 20 نفره فاصله گذاري شده

4 صندلی خالی

1,070,000 ریال

      تاریخ حرکت