قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

کرمان همراه با پک بهداشتی

جمعه

1399/04/20 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
کرمان = پلیس راه باغین

0 صندلی خالی

840,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> زاهدان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, بم, باغین, کرمان

جمعه

1399/04/20 ساعت 13:30

اتوکار: مارالVIP(با مانیتورشخصی)
مسیرهای بین راه:یزد رفسنجان کرمان پلیسراه باغین بم

19 صندلی خالی

845,000 ریال

718,250 ریال
همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> زاهدان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرمان, رفسنجان, بم, باغین

جمعه

1399/04/20 ساعت 13:30

اتوکار: مارالVIP(با مانیتورشخصی)
مسیرهای بین راه:یزد رفسنجان کرمان پلیسراه باغین بم

19 صندلی خالی

845,000 ریال

718,250 ریال
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

کرمان همراه با پک بهداشتی

جمعه

1399/04/20 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
کرمان = پلیس راه باغین

18 صندلی خالی

840,000 ریال

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

کرمان

جمعه

1399/04/20 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس (vip) 25

6 صندلی خالی

845,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت