قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس جیرفت و تخفیف در ترمینال اصفهان

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> جیرفت

شهرهای بین راهی

کرمان, کرمان, کهنوج, رفسنجان

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 19:30

اتوکار: درجه یک اسکانیا ۴۴نفر(مشترک با پایانه کاوه)
مشترک با 20:30 کاوه مقصد آخر کهنوج

0 صندلی خالی

820,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کهنوج

شهرهای بین راهی

جیرفت

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس مارال

9 صندلی خالی

1,420,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> جیرفت

شهرهای بین راهی

کرمان, یزد, کهنوج, رفسنجان

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 20:15

اتوکار: درجه یک ۴۴نفره
مشترک با 19:30صفه*مسیرهای بین راه:یزد(میدان جهاد) کرمان جیرفت کهنوج

0 صندلی خالی

820,000 ریال

      تاریخ حرکت