قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

رفسنجان همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
کرمان = پلیس راه باغین

0 صندلی خالی

770,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

رفسنجان مارال تخت شو همراه پک بهداشتی V0I0P

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس vipمارال

19 صندلی خالی

770,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

رفسنجان کمربندی رفسنجان

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

15 صندلی خالی

770,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

رفسنجان

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

22 صندلی خالی

770,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

رفسنجان

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
برگشت از شرکت لوان نور

39 صندلی خالی

430,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت