قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

رفسنجان

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس vipکلاسیک 30نفره

22 صندلی خالی

505,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

رفسنجان

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

17 صندلی خالی

640,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

رفسنجان

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

20 صندلی خالی

640,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

رفسنجان

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

22 صندلی خالی

640,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

رفسنجان

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
برگشت از شرکت لوان نور

32 صندلی خالی

360,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت