قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس شهر بابک و تخفیف در ترمینال اصفهان

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> سیرجان

شهرهای بین راهی

شهر بابک کلاسیک تک صندلی به همراه پک بهداشتی

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس کلاسیک سه محور

14 صندلی خالی

810,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> سیرجان

شهرهای بین راهی

شهربابک (کرمان) همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شو (v.i.p)

10 صندلی خالی

1,050,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> سیرجان

شهرهای بین راهی

شهربابک (کرمان) کلاسیک تک صندلی به همراه پک بهداشتی

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس کلاسیک سه محور

14 صندلی خالی

810,000 ریال

      تاریخ حرکت