قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> سیرجان

شهرهای بین راهی

شهربابک (کرمان) اسکانیا درجه یک 44نفره

شنبه

1399/04/14 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا درجه یک 44نفره
سفر بخیر

25 صندلی خالی

475,000 ریال

تک سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

شهربابک (کرمان )

شنبه

1399/04/14 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس وی ای پی
حرکت فقط از ترمینال کاوه

24 صندلی خالی

830,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> سیرجان

شهرهای بین راهی

شهر بابک کلاسیک تک صندلی

شنبه

1399/04/14 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس vipکلاسیک 32نفره

26 صندلی خالی

640,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> سیرجان

شهرهای بین راهی

شهربابک (کرمان)

شنبه

1399/04/14 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا درجه یک 44نفره
سفر بخیر

14 صندلی خالی

475,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> سیرجان

شهرهای بین راهی

شهربابک (کرمان) کلاسیک تک صندلی

شنبه

1399/04/14 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس vipکلاسیک 32نفره

26 صندلی خالی

640,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت