قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> نهاوند

شهرهای بین راهی

اراک سرویس نهاوند

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس مان 25 نفره تخت شو
تخفیفات شناورباخریدازاینترنت.اندروید.موبایل

17 صندلی خالی

415,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اراک

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 11:45

اتوکار: اتوبوس کلاسیک31

25 صندلی خالی

330,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اراک

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 13:45

اتوکار: اتوبوس v.i.p25

0 صندلی خالی

415,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مهاباد (آ. غربی)

شهرهای بین راهی

اراک

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
برگشت از شرکت لوان نور

25 صندلی خالی

270,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مهاباد (آذربایجان غربی)

شهرهای بین راهی

اراک ازمسیر ملایر

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 15:45

اتوکار: اتوبوس کلاسیک 32
تخفیفات شناورباخریدازاینترنت.اندروید.موبایل

21 صندلی خالی

330,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت