قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ساوه و تخفیف در ترمینال اصفهان

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زنجان

شهرهای بین راهی

ساوه

جمعه

1399/11/03 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس مان وی آی پی مانیتوردار
برگشت از شرکت لوان نور

2 صندلی خالی

530,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> قزوین

شهرهای بین راهی

ساوه همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

جمعه

1399/11/03 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس بنزتخت شو 25نفره
مسیر حرکت از اتوبان ساوه می باشد

25 صندلی خالی

530,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> همدان

شهرهای بین راهی

ساوه ازمسیر ساوه

جمعه

1399/11/03 ساعت 23:15

اتوکار: اتوبوس مارال مانیتوردار
تخت شو.مانیتور دار

0 صندلی خالی

530,000 ریال

      تاریخ حرکت