قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> قزوین

شهرهای بین راهی

ساوه

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس ولو 44
[ همراه داشتن کارت شناسائـی و بستن کمربند ایمنی الزامی میباشد ]

20 صندلی خالی

200,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> قزوین

شهرهای بین راهی

ساوه ازمسیرساوه

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس بنزتخت شو 25نفره
وی 0 آی 0 پی

4 صندلی خالی

345,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت