قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> همدان

شهرهای بین راهی

ساوه مانیتورشخصی طرح فاصله گذاری اجتماعی V0I0P

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

13 صندلی خالی

415,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> همدان

شهرهای بین راهی

ساوه مانیتورشخصیV0I0P

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

12 صندلی خالی

415,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> قزوین

شهرهای بین راهی

ساوه

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
قزوین = میدان راه آهن

0 صندلی خالی

415,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> سقز

شهرهای بین راهی

ساوه

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس مارال

25 صندلی خالی

415,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> سقز

شهرهای بین راهی

ساوه

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 18:15

اتوکار: اتوبوس مان وی آی پی مانیتوردار
برگشت از لوان نور/lavannour_esfahan صفحه مارا در اینستاگرام دنبال کنید

23 صندلی خالی

415,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت