قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> همدان

شهرهای بین راهی

ساوه همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

جمعه

1399/07/11 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
مشترک با کاوه

23 صندلی خالی

415,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> همدان

شهرهای بین راهی

ساوه همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

جمعه

1399/07/11 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

23 صندلی خالی

415,000 ریال

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

ساوه

جمعه

1399/07/11 ساعت 16:45

اتوکار: اتوبوس (vip) 25
09141419130 بیرقی

0 صندلی خالی

415,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

ساوه

جمعه

1399/07/11 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس مان
برگشت از شرکت لوان نور 09148249130

0 صندلی خالی

415,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> سقز

شهرهای بین راهی

ساوه

جمعه

1399/07/11 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
برگشت از شرکت لوان نور

40 صندلی خالی

240,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت