قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس اصفهان به رشت

رویال سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اردبيل

شهرهای بین راهی

رشت

جمعه

1398/03/03 ساعت 16:15

اتوکار: مارال VIP همراه با شام
مشترک باکاوه رشت،آستارا،اردبيل(پذيرائي شام رايگان)

5 صندلی خالی

636,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اردبيل

شهرهای بین راهی

رشت

جمعه

1398/03/03 ساعت 17:00

اتوکار: مارال VIP همراه با شام
رشت تالش آستارا اردبيل(همراه با شام)

15 صندلی خالی

636,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کلاچاي

شهرهای بین راهی

رشت

جمعه

1398/03/03 ساعت 18:00

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP
مشترک کاوه سيروسفر

3 صندلی خالی

636,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> رشت

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 18:30

اتوکار: مارال 25 نفره VIP

0 صندلی خالی

636,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کلاچای

شهرهای بین راهی

رشت

جمعه

1398/03/03 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شو (v.i.p)
سفر بخـیـر

3 صندلی خالی

630,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کلاچای

شهرهای بین راهی

رشت

جمعه

1398/03/03 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس VIP
[ همراه داشتن کارت شناسائـی و بستن کمربند ایمنی الزامی میباشد ]

8 صندلی خالی

635,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> تنکابن

شهرهای بین راهی

رشت

جمعه

1398/03/03 ساعت 19:15

اتوکار: مارالVIPمانيتور شخصي و شام
مشترک باکاوه رشت،لاهيجان،لنگرود،رودسر،رامسر

6 صندلی خالی

636,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
رویال سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تنکابن

شهرهای بین راهی

رشت

جمعه

1398/03/03 ساعت 20:00

اتوکار: مارالVIPمانيتور شخصي و شام
رشت لاهيجان لنگرود رامسر(همراه با شام)

16 صندلی خالی

636,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تنکابن

شهرهای بین راهی

رامسر, لاهیجان (گیلان ), لنگرود, کلاچائ, رشت

جمعه

1398/03/03 ساعت 20:15

اتوکار: درسا VIP( مانیتور شخصی پذیرایی: شام)
مشترک با 21کاوه همراه با شام رایگان*مسیرهای بین راه رامسر رشت لاهیجان

5 صندلی خالی

636,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> لنگرود

شهرهای بین راهی

رشت

جمعه

1398/03/03 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا درجه یک 44نفره
توقف پایانه صفه کاوه شاهین شهر

9 صندلی خالی

372,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تنکابن

شهرهای بین راهی

رامسر, لاهیجان (گیلان ), رودسر, کلاچائ, رشت

جمعه

1398/03/03 ساعت 21:00

اتوکار: درساVIPمانیتوردار(پذیرائی:شام)
مانیتور دار*همراه با wifi*مشترک با 20:15صفه*پذیرائی شام*مسیرهای بین راه:رامسر لاهیجان رشت رودس کلاچای

7 صندلی خالی

636,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> بندر انزلي

شهرهای بین راهی

رشت

جمعه

1398/03/03 ساعت 21:15

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
مشترک باکاوه رشت،بندرانزلي

6 صندلی خالی

636,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> لنگرود

شهرهای بین راهی

رشت

جمعه

1398/03/03 ساعت 21:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا درجه یک 44نفره
سفر بخیر توقف بعدی پایانه شاهین شهر

28 صندلی خالی

372,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> بندرانزلی

شهرهای بین راهی

رشت

جمعه

1398/03/03 ساعت 21:15

اتوکار: درسا VIP( مانیتور شخصی پذیرایی: شام)
مشترک با 22کاوه*همراه با شام رایگان*مسیر بین راه: رشت

1 صندلی خالی

636,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> لنگرود

شهرهای بین راهی

رشت همراه با پذیرائی

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس مارال vipصندلی تخت شو

0 صندلی خالی

636,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بندر انزلي

شهرهای بین راهی

رشت

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:00

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
رشت انزلي(بامانيتور شخصي)

16 صندلی خالی

636,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> بندرانزلی

شهرهای بین راهی

رشت

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:00

اتوکار: درساVIPمانیتوردار(پذیرائی:شام)
مشترک با 21:15صفه *مسیر بین راه رشت همراه با شام رایگان* مجهز به مانیتور شخصی

9 صندلی خالی

636,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> تنکابن

شهرهای بین راهی

رشت

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:15

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
مشترک باکاوه رشت،لاهيجان،لنگرود،رودسر،رامسر

5 صندلی خالی

636,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> رامسر

شهرهای بین راهی

کلاچائ, لاهیجان (گیلان ), رودسر, رشت

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:15

اتوکار: MAN (V.I.P(پذیرایی:شام )
مشترک با 23 کاوه*همراه با شام رایگان*مسیرهای بین راه کلاچای رشت لاهیجان

3 صندلی خالی

636,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> لنگرود

شهرهای بین راهی

رشت پذیرایی

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
سرویس قشم همه روزه دایر گردید. لطفا با ارسال پیشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرویس بهتر یاری فرمایید

44 صندلی خالی

372,000 ریال

تک سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> رشت

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

6 صندلی خالی

636,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کلاچائ

شهرهای بین راهی

رشت

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس ولو 44

18 صندلی خالی

372,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه جی

ترمینال جی اصفهان -> رشت

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:30

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
رشت-لاهيجان-لنگرود-تنکابن-رامسر

0 صندلی خالی

636,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تنکابن

شهرهای بین راهی

رشت

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:00

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
رشت لاهيجان لنگرود تنکابن رامسر

15 صندلی خالی

636,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> رامسر

شهرهای بین راهی

رودسر, لاهیجان (گیلان ), کلاچائ, رشت

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:00

اتوکار: (MAN (V.I.P(پذیرایی:شام)
مشترک با22:15صفه *مسیرهای بین راه:رشت لاهیجان کلاچای رودسر*همراه باشام رایگان*همراه با wifi

6 صندلی خالی

636,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> رشت

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:15

اتوکار:

0 صندلی خالی