قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس اصفهان به رشت

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تنکابن

شهرهای بین راهی

رشت

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس مان تخت شو (v.i.p)
سفر بخـيـر

0 صندلی خالی

765,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کلاچاي

شهرهای بین راهی

رشت

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:00

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP
مشترک کاوه سيروسفر

0 صندلی خالی

765,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> رشت

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:30

اتوکار: مارال 25 نفره VIP

0 صندلی خالی

765,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کلاچاي

شهرهای بین راهی

رشت

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس VIP
ســـــال نــــو مبـــــارک

0 صندلی خالی

765,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> تنکابن

شهرهای بین راهی

رشت

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:15

اتوکار: مارالVIPمانيتور شخصي و شام
مشترک باکاوه رشت،لاهيجان،لنگرود،رودسر،رامسر

0 صندلی خالی

765,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تنکابن

شهرهای بین راهی

رشت

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:00

اتوکار: مارالVIPمانيتور شخصي و شام
رشت لاهيجان لنگرود رامسر(همراه با شام)

0 صندلی خالی

765,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> لنگرود

شهرهای بین راهی

رشت

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر

0 صندلی خالی

445,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> لنگرود

شهرهای بین راهی

رشت

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:15

اتوکار: اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
سفر بخير توقف بعدي پايانه شاهين شهر

0 صندلی خالی

445,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> بندر انزلي

شهرهای بین راهی

رشت

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:15

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
مشترک باکاوه رشت،بندرانزلي

0 صندلی خالی

765,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بندر انزلي

شهرهای بین راهی

رشت

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:00

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
رشت انزلي(بامانيتور شخصي)

0 صندلی خالی

765,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> تنکابن

شهرهای بین راهی

رشت

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:15

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
مشترک باکاوه رشت،لاهيجان،لنگرود،رودسر،رامسر

0 صندلی خالی

765,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> رشت

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:15

اتوکار:

0 صندلی خالی

رویال سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تنکابن

شهرهای بین راهی

رشت

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:45

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
رشت لاهيجان لنگرود تنکابن رامسر

0 صندلی خالی

765,000 ریال