قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

رويال سفر

پايانه صفه سکوي3و4و5 -> اردبيل

شهرهای بین راهی

آستارا

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 16:15

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
مشترک باکاوه رشت،آستارا،اردبيل

8 صندلی خالی

1,040,000 ریال

سير و سفر

سکوي4و5 -> اردبيل

شهرهای بین راهی

آستارا

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 16:15

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
مشترک باکاوه

2 صندلی خالی

1,040,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اردبیل

شهرهای بین راهی

آستارا

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 16:45

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
رشت = محل پیاده شدن پلیس راه رشت

9 صندلی خالی

1,040,000 ریال

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> آستارا

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 16:45

اتوکار: اتوبوس (vip) 25

8 صندلی خالی

1,040,000 ریال

رويال سفر

پايانه کاوه همراه با پک بهداشتي ماسک+پد الکل+دستکش -> اردبيل

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

آستارا

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 17:00

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
رشت آستارا اردبيل همراه با پک بهداشتي ماسک+پد الکل+دستکش

12 صندلی خالی

1,040,000 ریال

884,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت