قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> ارومیه v0i0p تخت شو

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس vipمارال
این سرویس از مسیر سرسبز کردستان طی مسافت میکند

3 صندلی خالی

1,080,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ارومیه ارومیه از مسیرکردستان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس vipمارال
این سرویس از مسیر زیبای کردستان وشهرهای سقز بوکان میاندوآب طی مسیر مینماید

7 صندلی خالی

1,080,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> ارومیه مانیتور شخصیv0i0p

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس vipمارال

7 صندلی خالی

1,080,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> ارومیه همراه با پذیرائی

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 17:15

اتوکار: اتوبوس مارال vipصندلی تخت شو
زنجان عوارضی

11 صندلی خالی

1,080,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ارومیه مانیتورشخصیV0I0P

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 17:15

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
مارال تک صندلی تخت شو

14 صندلی خالی

1,080,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت