قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> ارومیه مارال تخت شوV0I0P

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/06/29 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس vipمارال
مسیر حرکت سقز بوکان میاندوآب و ارومیه میباشد مشترک با ترمینال کاوه

10 صندلی خالی

1,295,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/06/29 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شو (v.i.p)
همراه بارعایت پروتکلهای بهداشتی

6 صندلی خالی

1,295,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ارومیه مارال تخت شوV0I0P

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/06/29 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس vipمارال
مسیر حرکت سقز بوکان میاندوآب و ارومیه میباشد

10 صندلی خالی

1,295,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> ارومیه همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/06/29 ساعت 16:45

اتوکار: اتوبوس vipسه محور

12 صندلی خالی

1,295,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> ارومیه همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/06/29 ساعت 16:45

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
مشترک با ترمینال کاوه

25 صندلی خالی

1,295,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت