قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بوکان و تخفیف در ترمینال اصفهان

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

بوکان وی ای پی همراه باپک بهداشتی

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس vipاسکانیا
بارعایت پروتکل های بهداشتی و ارائه پک بهداشتی

9 صندلی خالی

1,220,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

بوکان مارال تخت شو همراه پک بهداشتی V0I0P

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس vipمارال
با رعایت پروتکل های بهداشتی/مسیرکردستان

25 صندلی خالی

1,220,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

بوکان وی ای پی همراه باپک بهداشتی

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس vipاسکانیا
بارعایت پروتکل های بهداشتی و ارائه پک بهداشتی

9 صندلی خالی

1,220,000 ریال

      تاریخ حرکت