قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> زاهدان مارال جفت صندلی

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 12:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

32 صندلی خالی

620,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان مارال جفت صندلی

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

33 صندلی خالی

620,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> زاهدان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرمان, رفسنجان, بم, باغین

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:30

اتوکار: مارالVIP
مسیرهای بین راه:یزد رفسنجان کرمان پلیسراه باغین بم

17 صندلی خالی

1,010,000 ریال

858,500 ریال
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس کلاسیک32

32 صندلی خالی

830,000 ریال

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

44 صندلی خالی

620,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت