قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس زاهدان و تخفیف در ترمینال اصفهان

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 11:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

44 صندلی خالی

940,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس مارال

22 صندلی خالی

1,200,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 12:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

44 صندلی خالی

940,000 ریال

      تاریخ حرکت