قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس ویژه

43 صندلی خالی

745,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

43 صندلی خالی

740,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> زاهدان (مشترک باساعت14/30پایانه کاوه)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
لطفا برای سلامتی خود وهمسفران از ماسک و دستکش استفاده نمائید...شماره تلفن خرید و رزرو بلیط 03136732744

5 صندلی خالی

1,210,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
برگشت از شرکت لوان نور

40 صندلی خالی

745,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> زاهدان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

باغین, بم

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 13:30

اتوکار: درجه یک ۴۴نفره
پارکینگ اتوبوسها روبروی دفتر همسفر

40 صندلی خالی

745,000 ریال

633,250 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت