قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
کرمان = پلیس راه باغین

0 صندلی خالی

1,615,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار مارال جفت صندلی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

39 صندلی خالی

995,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
اتوبوس اسکانیا مارال وی آی پی تخت شو25 نفره

15 صندلی خالی

1,600,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> چابهار مارال تخت شو همراه پک بهداشتی V0I0P

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس vipمارال

18 صندلی خالی

1,615,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار مارال تخت شو همراه پک بهداشتی V0I0P

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس vipمارال

18 صندلی خالی

1,615,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت