قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار کلاسیک تک صندلی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس vipکلاسیک 30نفره

25 صندلی خالی

1,370,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از لوان نور/lavannour_esfahan صفحه مارا در اینستاگرام دنبال کنید

19 صندلی خالی

1,600,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
کرمان = پلیس راه باغین

21 صندلی خالی

1,615,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> چابهار مارال جفت صندلی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

39 صندلی خالی

990,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار مارال جفت صندلی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

39 صندلی خالی

995,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت