قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
کرمان=پلیس راه باغین

0 صندلی خالی

1,345,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

39 صندلی خالی

830,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

3 صندلی خالی

1,345,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

15 صندلی خالی

1,345,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت