قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

میهن نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> نقده

شهرهای بین راهی

زنجان

شنبه

1399/07/05 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس بنز o500

22 صندلی خالی

830,000 ریال

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

زنجان (عوارضی)

شنبه

1399/07/05 ساعت 16:45

اتوکار: اتوبوس (vip) 25
09141419130 بیرقی

23 صندلی خالی

830,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

زنجان

شنبه

1399/07/05 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور 09147179130

22 صندلی خالی

830,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

زنجان همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

شنبه

1399/07/05 ساعت 17:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شو (v.i.p)
همراه بارعایت پروتکلهای بهداشتی

4 صندلی خالی

830,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> تبریز

شهرهای بین راهی

زنجان مسافران زنجان عوارضی پیاده میشوند

شنبه

1399/07/05 ساعت 18:15

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

23 صندلی خالی

830,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت