قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس زنجان و تخفیف در ترمینال اصفهان

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

زنجان

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

17 صندلی خالی

1,050,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

زنجان پلیس راه زنجان

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 17:15

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)

5 صندلی خالی

1,050,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

زنجان (عوارضی)

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 18:15

اتوکار: اتوبوس سه محور
(لطفا"برای سلامتی خود و همسفران از ماسک و دستکش استفاده نمائید)

4 صندلی خالی

1,050,000 ریال

      تاریخ حرکت